18.11.2021

Otwarto nowy budynek dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej


fot. Zbigniew Sulima

18 listopada 2021 r. uroczyście otwarto nowy budynek AGH. Inwestycja będzie służyć studentom i pracownikom Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Pięciokondygnacyjny budynek o kubaturze ponad 21 tys. m3 i powierzchni użytkowej ok. 4 tys. m2 powstał przy ul. Reymonta 19. W obiekcie znajdą się m.in. pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne oraz sale wykładowe i seminaryjne. Pozwoli to na zespolenie w jednym kompleksie wszystkich grup badawczych Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, rozproszonych dotychczas na terenie kampusu AGH.

Nowoczesny obiekt umożliwi stworzenie wydziałowi bazy dla rozwoju biofizyki, zarówno jako kierunku badawczego, jak i kierunku studiów na WFiIS, który uzyskał prawa do nadawania habilitacji w tej dziedzinie. Dodatkowa przestrzeń w nowym budynku pozwoli na rozwój kilkunastu nowych, specjalistycznych pracowni studenckich, m.in. Nowoczesnych Materiałów i Technologii, Komputeryzacji Pomiarów oraz Fizyki Fazy Skondensowanej. Dzięki nowym laboratoriom studenci będą mogli rozwijać praktyczne umiejętności na kierunkach takich jak Fizyka Techniczna, Fizyka Medyczna, Informatyka Stosowana, Mikro i Nanotechnologie w Biofizyce czy Nanoinżynieria Materiałów (kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki). Nie bez znaczenia jest też wykorzystywanie infrastruktury Wydziału do organizowania cyklicznych akcji popularyzujących nauki fizyczne wśród dzieci, uczniów szkół podstawowych i średnich. Do nowego budynku przeniosły się już trzy spośród sześciu katedr Wydziału. Blisko 50 nowych pomieszczeń zostało zajętych przez 60 pracowników oraz 24 doktorantów. Dodatkowo w piwnicach obiektu znajduje się magazyn materiałów promieniotwórczych oraz podziemny parking z 22 stanowiskami.

Dynamicznie rozwijający się Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej posiada najwyższą kategorię poziomu naukowego: A+.

W tegorocznej rekrutacji kierunek Informatyka Stosowana z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej znalazł się w czołówce kierunków pod względem liczby podań na jedno miejsce (774 podania). Tym samym na jedno miejsce na tym kierunku aplikowało ponad 10 osób. Dodatkowo na tym kierunku kandydaci musieli w tym roku osiągnąć najwyższy próg punktowy, tj. 988 punktów na 1000 możliwych. W roku akademickim 2021/2022 studia na czterech kierunkach na tym wydziale rozpoczęły 163 osoby.

Całkowita wartość inwestycji realizowanej przez Mostostal to 44,6 mln zł. Ministerstwo Edukacji i Nauki udzieliło dofinansowania dla pierwszego etapu budowy w wysokości ponad 5 mln zł.