07.01.2021

Nowości w ofercie edukacyjnej AGH na studiach II stopnia


Chemia w Kryminalistyce, Informatyka i Systemy Inteligentne oraz studia dualne o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza – to nowości w ofercie edukacyjnej AGH na studiach II stopnia. Rekrutacja zimowa 2020/2021 już ruszyła.

Inżynieria Naftowa i Gazownicza, studia dualne o profilu praktycznym (kierunek prowadzony przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu; studia stacjonarne)

Studia będą prowadzone wspólnie z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, przedsiębiorstwem o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego, którego 100% udziałów posiada Skarb Państwa. Mając na uwadze m.in. plany inwestycyjne spółki GAZ-SYSTEM SA, dotyczące rozbudowy sieci gazociągów przesyłowych, spółka zamierza rozwijać współpracę z Wydziałem Wiertnictwa, Nafty i Gazu w zakresie przygotowania specjalistycznej kadry na własne potrzeby.

Celem nowego kierunku studiów o profilu praktycznym jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy będą w stanie uczestniczyć w rozwiązywaniu najbardziej wymagających wyzwań podejmowanych przez GAZ-SYSTEM SA. Absolwent będzie bardzo dobrze przygotowany do realizacji zadań w zakresie działań rozwojowych prowadzonych przez firmę. Dzięki bogatemu programowi praktyk zawodowych, realizowanych na obiektach GAZ-SYSTEM SA, absolwenci zdobędą także wiedzę i umiejętności, które są wykorzystywane w czynnościach eksploatacyjnych na obiektach gazowej sieci przesyłowej. Najlepsi absolwenci będą mieli możliwość podjęcia zatrudnienia oraz odbycia staży w GAZ-SYSTEM SA. Absolwenci będą mogli także podjąć pracę w innych spółkach prowadzących działalność w sektorze gazowniczym lub firmach prowadzących działalność usługową w branży gazowniczej, np. w biurach projektowych. Ukończenie kierunku, zgodnie z obowiązującym prawem, upoważnia absolwentów do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Szczegółowe informacje

Chemia w Kryminalistyce (kierunek prowadzony przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki; studia stacjonarne)

Studia kształcą absolwentów posługujących się specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii sądowej, analizy materiałów dowodowych oraz technik stosowanych w kryminalistyce. Program studiów ma za zadanie zintegrowanie wiedzy z zakresu pracy laboratoryjnej z materiałami dowodowymi, z wiedzą dotyczącą zagadnień chemicznych, biologicznych, toksykologicznych i informatycznych. Studia oferują nowoczesne formy kształcenia bazujące na dużej liczbie zajęć o charakterze praktycznym (m.in. PBL/DT), umożliwiających studentom rozwiązywanie realnych problemów oraz rozwój umiejętności miękkich i pracy w grupie.

Studia prowadzone są wspólnie przez Politechnikę Łódzką, Akademię Górniczo-Hutniczą, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna oraz Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Zajęcia w pierwszym semestrze odbywają się na Politechnice Łódzkiej. Studenci wprowadzeni zostaną w tematykę chemii sądowej, technik kryminalistycznych, nowoczesnych technik analitycznych i obrazowania w kryminalistyce. Ponadto, studiować będą podstawy chemometrii i logiki, a także biometrii w kryminalistyce oraz chemii i detekcji związków psychoaktywnych.

Drugi semestr prowadzony jest w Krakowie przez specjalistów z: Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP. Wykłady, laboratoria i ćwiczenia obejmują następujący zakres tematyczny:

  • metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej,
  • ekspercka ocena zdarzeń,
  • analiza cyfrowych nośników danych,
  • biologia i genetyka,
  • farmakologia i metabolizm związków psychoaktywnych,
  • podstawy zachowań człowieka,
  • inne tematy wiążące się ściśle z pracą z materiałem dowodowym.


Szczegółowe informacje

Informatyka i Systemy Inteligentne (kierunek prowadzony przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; studia stacjonarne)

Absolwenci studiów posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki oraz zaawansowaną wiedzę związaną z wybraną specjalnością, w tym z obszaru: sztucznej Inteligencji, inteligentnej analizy danych, akwizycji, reprezentacji i przetwarzania wiedzy, uczenia maszynowego, zaawansowanych baz wiedzy, systemów wspomagania decyzji, integracji systemów, programowania gier, zaawansowanego programowania WWW, szeroko rozumianej grafiki komputerowej, projektowania UX, programowania GPU, zarządzania dużymi projektami informatycznymi, rozwiązań standaryzacyjnych, a także zaawansowanej inżynierii oprogramowania rozumianej jako wszystkie aspekty tworzenia oprogramowania od fazy początkowej do jego utrzymania.

Absolwenci mogą pracować jako wysokiej klasy specjaliści na dostępnych w sektorze IT stanowiskach, np. jako programista, inżynier oprogramowania, specjalista ds. baz danych, programista gier, grafik komputerowy, web developer, projektant UX, analityk danych, analityk biznesowy, architekt oprogramowania, kierownik zespołu/projektu, administrator, w szczególności na stanowiskach wymagających specjalistów, którzy łączą wykształcenie informatyczne z umiejętnościami analizy danych, uczenia maszynowego oraz analizy i projektowania złożonych systemów informacyjnych oraz potrafią to wykorzystać w procesach wytwórczych oprogramowania.

Szczegółowe informacje