20.08.2020

Nowe kierunki na studiach II stopnia


W ofercie kształcenia AGH na studia II stopnia (rekrutacja letnia w roku akademickim 2020/2021) znalazły się dwa nowe kierunki: Informatyka – Data Science na studiach stacjonarnych oraz Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne na studiach niestacjonarnych.

Informatyka – Data Science (kierunek prowadzony przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Studia na tym kierunku dostarczają wiedzy i kluczowych kompetencji w zagadnieniach analizy danych, metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz projektowania i realizacji systemów informatycznych opartych na danych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w zakresie m.in. metod eksploracji danych, statystycznego uczenia maszynowego, sieci neuronowych oraz algorytmów przetwarzania i rozumienia języka naturalnego. Ponadto biegle posługują się językiem angielskim technicznym oraz posiadają kompetencje społeczne niezbędne w pracy zespołowej i realizacji złożonych projektów informatycznych. Kierunek zapewnia również kompetencje w zakresie planowania i realizacji prac badawczych oraz ustawicznego uzupełniania zdobytej wiedzy dziedzinowej.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w charakterze analityków danych, inżynierów danych oraz inżynierów oprogramowania w przedsiębiorstwach tworzących produkty i usługi oparte na systemach uczących się i metodach sztucznej inteligencji. Mogą podejmować pracę m.in. w korporacjach prowadzących serwisy społecznościowe i platformy handlu elektronicznego, firmach oferujących specjalizowane rozwiązania analityczne dla różnych sektorów gospodarki lub przedsiębiorstwach wytwarzających dedykowane rozwiązania AI dla klientów zewnętrznych.

Szczegółowe informacje

 

Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (kierunek prowadzony przez Wydział Odlewnictwa)

Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę z zakresu: zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, podstaw elektrotechniki, informatyki, komputerowego wspomagania procesów wytwarzania, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu tworzyw dla motoryzacji, właściwości materiałów inżynierskich dla motoryzacji, nowoczesnych technik i metod badawczych materiałów inżynierskich, technik wytwarzania materiałów dla motoryzacji w tym krystalizacji metali i stopów oraz materiałów sztucznych, podstaw konstrukcji elementów i całych podzespołów pojazdów, automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania komponentów motoryzacyjnych, komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafiki użytkowej.

Absolwent kierunku może pracować jako: inżynier procesu produkcji, inżynier technolog, konstruktor części i podzespołów dla branży motoryzacyjnej, inżynier nadzoru i inżynier ds. jakości, specjalista ds. komputerowego wspomagania procesów wytwarzania komponentów motoryzacyjnych, kierownik ds. logistyki, kierownik ds. transportu, laboranci oraz kadra naukowa.

Szczegółowe informacje