14.09.2017

Naukowiec z AGH finalistą w konkursie Nagród Naukowych „Polityki”


Wśród piętnastu finalistów tegorocznego konkursu Nagród Naukowych „Polityki” znalazł się dr Łukasz Krzyżowski z Wydziału Humanistycznego, który ma szansę zdobyć stypendium w kategorii nauk humanistycznych.

Zwycięzców konkursu (po jednym w każdej z pięciu kategorii) wybierze Kapituła Społeczna. Jej członkowie – osobistości życia publicznego – mają za zadanie wskazać te osoby, które ich zdaniem najlepiej łączą osiągnięcia naukowe ze zdolnością upowszechniania i promocji nauki.

Werdykt zostanie ogłoszony 22 października br. podczas uroczystości wręczenia nagród. Laureaci odbiorą stypendia w wysokości 20 tys. zł, pozostali finaliści otrzymają po 5 tys. zł.

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!”. Od 2011 r. jest on znany pod nazwą Nagrody Naukowe „Polityki” . Spośród setek kandydatur co roku w konkursie wyłanianych jest piętnastu finalistów z budzącym uznanie dorobkiem naukowym, w następujących kategoriach: 

  • nauki humanistyczne,
  • nauki społeczne,
  • nauki o życiu,
  • nauki ścisłe,
  • nauki techniczne.


Dotychczas nagrodzono 272 osoby, przekazując im łączną kwotę ponad 6 mln, zebraną od sponsorów instytucjonalnych oraz czytelników.

W ubiegłych latach zwycięzcami Nagród Naukowych „Polityki” w kategorii nauk technicznych byli dr inż. Jerzy Domżał z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (2015 r.) oraz dr inż. Urszula Stachewicz z Wydziału Inżynierii  Metali i Informatyki Przemysłowej (2016 r.).