27.05.2019

Naukowcy z AGH zasiądą w Radzie Doskonałości Naukowej


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej (RDN) – nowego organu działającego na rzecz rozwoju kadry naukowej. W RDN zasiądzie 141 przedstawicieli środowiska akademickiego, w tym czterech z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Członkowie Rady Doskonałości Naukowej z AGH:

  • prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria biomedyczna),
  • prof. dr hab. inż. Edward Guzik z Wydziału Odlewnictwa (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria materiałowa),
  • prof. dr hab. inż. Janusz Kowal z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria mechaniczna),
  • dr hab. inż. Piotr Faliszewski z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: informatyka).


Rada będzie dbała o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Docelowo zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Pierwsza kadencja nowego organu rozpocznie się 1 czerwca 2019 r. i potrwa do 31 grudnia 2023 r.

RDN została podzielona na osiem dziedzin naukowych i 47 dyscyplin (każdą z nich reprezentuje trzech przedstawicieli). Skład ustalono w ramach wyborów, w których mogły wziąć udział wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Na liście uprawnionych do głosowania znalazło się ponad 28 tysięcy doktorów habilitowanych i profesorów.