05.10.2020

List Rektora do Społeczności AGH z okazji inauguracji roku akademickiego


Drodzy Pracownicy i Studenci,

inaugurujemy właśnie nowy rok akademicki AGH, niosący ze sobą jak zwykle codzienną pracę i naukę, a także wiele nowych wyzwań. Jestem jednak przekonany, że będzie on również pełen satysfakcji, radości i sukcesów. Rozpoczynamy też kolejną kadencję władz Akademii Górniczo-Hutniczej. W tegorocznych wyborach społeczność AGH powierzyła mi zaszczytny i niezwykle odpowiedzialny urząd rektora. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom i studentom naszej Alma Mater za wsparcie i zaufanie.

Pragnę, aby kadencja 2020–2024, na którą AGH startuje z wysokiej pozycji, była okresem naszego dalszego rozwoju. W założonym programie będzie to okres kontynuacji budowania marki AGH jako Uniwersytetu Wartości: uczelni badawczej z głęboką misją społeczną, kształcącej nowocześnie najlepsze kadry dla środowiska społeczno-gospodarczego, prowadzącej jako Uczelnia Badawcza prace naukowe na najwyższym poziomie, lidera innowacji i transferu wiedzy, a także atrakcyjnego miejsca pracy i nauki dla pracowników i studentów.

Na pewno czeka nas wiele trudnych wyzwań: stałe dostosowywanie profilu kształcenia do zmieniających się wymagań gospodarki, działania w celu zdobywania najlepszych kandydatów na studia i kształcenia doktorantów z kraju i zagranicy. To również konieczność podniesienia poziomu naukowego i poprawa postrzegania AGH w skali światowej, dostosowanie struktury Uczelni do aktualnych potrzeb i inne zadania, ale wierzę, że sprostamy im jako jedna wspólna rodzina AGH.  

Rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki, który podobnie jak ostatni semestr naznaczony będzie pandemią koronawirusa. To trudne doświadczenie odcisnęło piętno na wszystkich aspektach naszego życia. Skutki zamknięcia dotkliwie odczuwa gospodarka, przemysł, ale także edukacja. Przez ostatnie miesiące musieliśmy jako środowisko naukowe przedefiniować kluczowe aspekty naszej działalności.

Nauczanie przyjęło formę kształcenia na odległość. Badania naukowe na długie tygodnie zostały zawieszone lub ograniczone. Uczelnie wyludniły się, a nasza podstawowa działalność przeniosła się do internetu. Nie mogliśmy gościć wybitnych naukowców z całego świata w murach naszych uczelni oraz sami również zmuszeni byliśmy zrezygnować z wyjazdów i wymiany myśli, która również jest esencją naszej działalności.

Uważam, że wyszliśmy z tego okresu obronną ręką, a jednocześnie pozwolił on zintegrować nasze środowisko, wyzwolił nowe inicjatywy, nauczył nas korzystania z nowych form przekazu i jeszcze raz uzmysłowił, jak ważne jest zaangażowanie każdego z nas w sprawy całego społeczeństwa. Dziękuję za to zaangażowanie wszystkim – nauczycielom, studentom, doktorantom i pracownikom administracji.

Nowy semestr zaczynamy także w formie hybrydowej. Studenci będą uczęszczać na zajęcia, ale niestety niektóre z nich będą zdalne. Mimo wielu ograniczeń jesteśmy dla Państwa otwarci i wsłuchujemy się w potrzeby całej naszej społeczności akademickiej. Dokładamy wszelkich starań, aby realizacja procesu kształcenia w tym okresie odbywała się w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, jak również w trosce o jakość kształcenia. Jestem przekonany, że przetrwamy najtrudniejszy okres, wzmacniając łączące nas więzi.
      
Życzę Państwu, aby nadchodzący rok akademicki, mimo iż w nieco odmiennej formule niż dotychczas, był pomyślny i przyniósł jeszcze więcej sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Tradycyjne Szczęść Boże na kolejny rok!

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis    
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej