31.05.2020

Książki wydawnictwa MIT Press w dostępie testowym


Biblioteka Główna AGH zaprasza do testowania kolekcji książek wydawnictwa MIT Press z zakresu m.in. nauk biomedycznych, informatyki, ekonomii i biznesu, edukacji, architektury, nauk społecznych. Test trwa do końca maja 2020 r.

Dostęp jest możliwy ze strony Biblioteki Głównej AGH, w zakładce Aktualności – dostępy testowe.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej BG AGH (e-mail: oin@bg.agh.edu.pl)