15.01.2021

„Klimatyczne ABC” – bezpłatny podręcznik interdyscyplinarnego zespołu naukowców


„Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu” to pierwszy w Polsce interdyscyplinarny podręcznik poświęcony zmianom klimatu. Powstał jako odpowiedź naukowców na pilną potrzebę powszechnej edukacji o kryzysie klimatyczno-ekologicznym. Jednym ze współautorów publikacji jest badacz z AGH dr inż. Paweł Gajda z Wydziału Energetyki i Paliw. Książka w wersji elektronicznej jest dostępna bezpłatnie.

Podręcznik jest efektem zbiorowej pracy 16 badaczy, którzy reprezentują wiedzę z zakresu fizyki, chemii, biologii, ekologii, geografii, ekonomii, psychologii, wiedzy o społeczeństwie oraz inżynierii. Książkę przygotowali wspólnie naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. „Klimatyczne ABC” powstało pod redakcją naukową dr Magdaleny Budziszewskiej z Wydziału Psychologii UW, dr Aleksandry Kardaś z Wydziału Fizyki UW oraz Zbigniewa Bohdanowicza z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Książka podzielona jest na cztery części, przedstawiające mechanizmy globalnego ocieplenia (cz. 1), jego przyczyny (cz. 2), konsekwencje (cz. 3) oraz działania, które mogą zapobiec najbardziej negatywnym skutkom zmiany klimatu (cz. 4). Zawiera 13 lekcji oraz 25 pytań i odpowiedzi eksperckich z podaniem źródeł, raportów międzynarodowych organizacji, artykułów naukowych czy linków do listów otwartych naukowców z całego świata. Duży nacisk położono na przystępność treści oraz spójny podział materiału, dzięki czemu publikacja może być wykorzystywana jako materiał dydaktyczny dla uczniów i studentów.

Dr inż. Paweł Gajda pracuje w Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego. Naukowo zajmuje się głównie energetyką jądrową: technologiami reaktorów nowej generacji oraz zaawansowanymi cyklami paliwowymi. Popularyzator wiedzy na temat energetyki oraz wyzwań związanych z transformacją energetyczną. Jest członkiem zarządu fundacji Instytut Zrównoważonej Energetyki oraz zgromadzenia ogólnego European Nuclear Society. W „Klimatycznym ABC” jest współautorem – wspólnie z mgr. inż. Adamem Rajewskim z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej – rozdziału poświęconego energetyce.

W publikacji, która traktuje kwestie zmian klimatu interdyscyplinarnie, nie mogło oczywiście zabraknąć rozdziału poświęconemu energetyce, jako bardzo istotnemu źródłu antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych – mówi dr inż. Paweł Gajda – Zaproszenie mnie do współpracy to pokłosie działalności związanej z popularyzacją wiedzy na temat energetyki, także w kontekście zmian klimatu, oraz różnej oddolnej współpracy z pozostałymi autorami – dodaje naukowiec z AGH.

Publikację można pobrać bezpłatnie ze strony Wydawnictw UW.
Materiały z książki, podzielone na poszczególne lekcje, są dostępne na stronie www.KlimatyczneABC.uw.edu.pl.