21.06.2012

Jubileusz 55-lecia Katedry Metrologii i Elektroniki

Katedra Metrologii i Elektroniki obchodzi w 2012 roku Jubileusz 55-lecia istnienia. Jej początki sięgają roku 1957 kiedy to w strukturze Wydziału zwanego potocznie Elektrycznym powołano Katedrę Maszyn i Pomiarów Elektrycznych. Katedra obejmowała Zakład Maszyn Elektrycznych oraz Zakład Pomiarów Elektrycznych. Pierwszym kierownikiem Zakładu był Prof. Tomasz Słuszkiewicz.


Katedra rozwijała się intensywnie, co objawiało się stałym poszerzaniem tematyki prowadzonych prac badawczych oraz rozszerzaniem oferty dydaktycznej. Milowymi kamieniami na drodze rozwoju Katedry są lata 1993, 2003 i 2012.
W 1993 roku, po zniesieniu instytutów, ówczesny Zakład Metrologii uzyskał samodzielność organizacyjną w strukturze Wydziału Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki.
W marcu 2003 roku Senat AGH podjął uchwałę, na mocy, której Zakład Metrologii został przekształcony w Katedrę Metrologii.
W okresie po 2003 roku nastąpiło istotne poszerzenie obszaru badań naukowych prowadzonych w Katedrze. Szczególnie znaczący rozwój nastąpił w obszarze elektroniki. W uznaniu wagi tych zmian Senat Akademii Górniczo-Hutniczej uchwałą podjętą w dniu 25 stycznia 2012 roku podjął decyzję o zmianie jej nazwy na Katedra Metrologii i Elektroniki.


Dotrzymanie kroku krajom wysoko rozwiniętym, niezależnie od tego czy rozumiemy pod tym pojęciem czynny i twórczy wkład w badania i rozwój, czy tylko umiejętność wykorzystania w naszym kraju efektów zapoczątkowanej już rewolucji w obszarze metrologii i mikroelektroniki, bezwzględnie wymaga dysponowania szeroką, młodą kadrą dobrze wykształconych inżynierów metrologów, specjalistów od biopomiarów, metrologów-elektroników, metrologów-informatyków, konstruktorów narzędzi pomiarowych, naukowców prowadzących badania w zakresie szeroko pojętej, interdyscyplinarnej metrologii. Prace naukowe i działalność dydaktyczna podejmowane w Katedrze Metrologii i Elektroniki wychodzą naprzeciw tym potrzebom.