10.04.2018

„Innowator AGH. Osiągnięcia naukowe”


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją pt. „Innowator AGH. Osiągnięcia naukowe”, która została wydana przez Dział Informacji i Promocji.

Celem serii „Innowator AGH” jest popularyzowanie nauki poprzez pryzmat osiągnięć badawczych Akademii Górniczo-Hutniczej. Publikacja została przygotowana pod opieką merytoryczną Prorektora ds. Nauki AGH prof. Andrzeja Pacha, a autorami tekstów są pracownicy naukowi AGH.

Szeroki zakres tematyczny publikacji najlepiej oddaje potencjał badawczy naszej uczelni. W publikacji zaprezentowano nowatorskie technologie oraz wynalazki, będące efektem interdyscyplinarnych projektów zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat, a wśród nich znajdują się takie rozwiązania jak m.in. modułowa kapsuła do ewakuacji, nowatorskie nici chirurgiczne, automat do skaryfikacji i wizyjnej oceny zdrowotności nasion dębu, głębokie sieci neuronowe do analizy obrazów, nowe standardy lokalnych sieci bezprzewodowych IEEE 802.11,27, system monitoringu wielostopniowej przekładni głównej koparki kołowej, odwodnieniowy wpust separacyjny, technologia wytwarzania ultrawysoko odpornych na zużycie ścierne odlewów, stopy miedzi ze srebrem, optymalizacja parametrów wierceń, ekonomiczne sorbenty ditlenku siarki, instalacja demonstracyjna do usuwania rtęci ze spalin, pierwszy bezpośredni pomiar zasięgu i siły oddziaływania silnego między antyprotonami, czy nowe spojrzenie na przemiany fazowe w austenitycznych stalach nierdzewnych.

„Osiągnięcia naukowe” jest jedną z pierwszych publikacji, na której pojawiło się logo 100-lecia AGH i będzie dystrybuowana m.in. w roku obchodów jubileuszu. Wkrótce zostanie wydana angielska wersja wydawnictwa.

Innowator AGH. Osiągnięcia naukowe w wersji pdf