15.01.2021

Informacja ws. szczepień przeciw COVID-19


W związku z licznymi zapytaniami o szczepienie pracowników AGH przeciw COVID-19 przekazujemy następujące informacje.

Według stanu na dzień 15 stycznia 2021 r. Rząd RP ogłosił, że rejestracja na szczepienia odbywać się będzie wyłącznie poprzez:

  • infolinię pod numerem 989,
  • stronę internetową pacjent.gov.pl,
  • rejestrację w punkcie szczepień.


Obecnie prawo do rejestracji na szczepienie otrzymali seniorzy powyżej 80 roku życia (80+), za tydzień, od 22 stycznia, do rejestracji na szczepienia dopuszczone będą osoby powyżej 70 roku życia (70+).

Pozostałe osoby mogą od 15 stycznia 2021 r. zgłaszać chęć zaszczepienia się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/. Każdy, kto dokona zgłoszenia, zostanie powiadomiony drogą elektroniczną o wystawieniu e-skierowania na szczepienie, gdy ruszy rejestracja dla grupy wiekowej lub zawodowej zgłaszającego. Będzie wtedy możliwość zarejestrowania się na konkretny termin.

Aby doprowadzić do optymalnego w zakresie terminu i wydajności zaszczepienia grupy zawodowej, jaką stanowią pracownicy uczelni, Rektor AGH poprzez KRASP zgłosił do władz państwowych postulat wprowadzenia możliwości organizacji akcji szczepień na terenie zainteresowanych uczelni. Takie rozwiązanie ma szereg walorów – szybkie tempo szczepień, możliwość uprzedniego dotarcia do szczepionych dla uzyskania informacji, swoboda w dotarciu do zgłoszonych do szczepienia, zabezpieczenie procesu szczepienia, zapewnienie pełnego wykorzystania szczepionek bez strat itp.

Niezależnie od powyższej inicjatywy AGH zgłosiła możliwość organizacji akcji szczepień masowych na terenie uczelni do podmiotu upoważnionego do prowadzenia szczepień, deklarując pełne wsparcie lokalowe infrastrukturalne, techniczne i informatyczne.

Oczywistym warunkiem organizacji w AGH takiej akcji jest leżące w gestii władz państwowych:

  • dopuszczenie możliwości organizacji szczepień masowych na terenie instytucji (pracodawców),
  • udostępnienie odpowiedniej liczebnie puli szczepionek,
  • określenie terminu rozpoczęcia szczepień danej grupy zawodowej (pracownicy szkół wyższych).


Władze AGH oczekują na pomyślne wieści w tej sprawie i lobbują za takim rozwiązaniem, jednak do czasu podjęcia decyzji powyższe rozwiązania pozostają w fazie projektu. O rozwoju sytuacji niezwłocznie poinformujemy.

Zakładamy, że taką akcją szczepień nie będą objęci emerytowani pracownicy AGH, gdyż uzyskają oni uprawnienie do zaszczepienia o wiele wcześniej (grupy 70+ i 80+) niż obecnie zatrudnieni pracownicy AGH.

Informujemy, że pracownicy AGH mogą we własnym zakresie dokonywać zgłoszenia chęci zaszczepienia się w rządowym systemie uruchomionym od 15 stycznia 2021 r.

Informacje dotyczące COVID-19