12.02.2021

Informacja Rektora AGH w sprawie szczepień nauczycieli akademickich przeciw COVID


Szanowni Państwo
Pracownicy AGH

12 lutego br. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło ogólne zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Zapisy obejmują nauczycieli akademickich z datą urodzenia po 31 grudnia 1955 r.

System szczepień wymaga od władz uczelni szeregu działań organizacyjnych związanych z naborem chętnych do szczepienia, weryfikacji zgłoszeń, uzgadniania miejsca i terminów, dostarczenia formalnych dokumentów przez zgłoszonych do szczepienia. Działania takie muszą być prowadzone na podstawie podjętych przez władze państwowe decyzji.

Jednocześnie pragnę poinformować, że nasza uczelnia jest wstępnie przygotowana do przeprowadzenia szczepień.

Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Edukacji i Nauki i czekamy na szczegółowe informacje, które pozwolą nam dostosować posiadany przez nas system informatyczny do sprawnej rejestracji osób zainteresowanych szczepieniami.

O wszelkich zmianach będziemy powiadamiać na bieżąco.

prof. Jerzy Lis
Rektor AGH