31.03.2020

Dostęp testowy do kolekcji Expert Briefings wydawnictwa Emerald


Biblioteka Główna AGH zaprasza do korzystania z dostępu testowego do kolekcji Expert Briefings wydawnictwa Emerald. Test jest aktywny do 31 marca 2020 r.

Wejście do bazy – poprzez platformę Emerald Insight (aby przejrzeć tę konkretną kolekcję, należy wybrać zakładkę Explore Our Content u góry strony → Expert Briefings).

Więcej informacji o kolekcji można znaleźć na stronach:

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH (tel. 12 617 32 15, e-mail: oin@bg.agh.edu.pl)