07.10.2019

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2019


Budżet obywatelski to narzędzie, za pomocą którego mieszkańcy mogą decydować, na co przeznaczyć część miejskiego budżetu.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa mieszkańcy złożyli łącznie 949 projektów, w tym 224 projekty dotyczące zadań ogólnomiejskich i 725 dotyczących zadań dzielnicowych.

Głosowanie na zgłoszone projekty odbędzie się w dniach 28 września – 7 października 2019 r. Jedynym warunkiem udziału w głosowaniu jest to, aby osoba głosująca mieszkała w Krakowie.

Strona Budżetu Obywatelskiego Krakowa 2019

Wykaz projektów