28.09.2018

Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki


Akademia Górniczo-Hutnicza zaprasza do udziału w konferencji „Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki. 20-lecie kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie BHP na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH.” Wydarzenie odbędzie się 28 września 2018 r. w AGH.

Skierowana do naukowców, inspektorów oraz specjalistów z zakresu bhp konferencja, będzie stanowić doskonałą płaszczyznę wymiany osiągnięć naukowych i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym oraz praktykami z branży bhp.

Tematyka konferencji obejmuje: 

  • kształcenie w zakresie BHP,
  • zagrożenia w środowisku pracy,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy,
  • psychologia i pedagogika pracowników.


Referaty przedstawią wykładowcy i absolwenci studiów podyplomowych oraz inni przedstawiciele branży bhp.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym pod patronatem Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki

Data

28 września 2018 r.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza, bud A-0 

Organizatorzy

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – oddział w Krakowie

Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze 

Kontakt

spdbhp@agh.edu.pl

tel. (+48) 12-617-20-74

WWW

http://www.spdbhp.agh.edu.pl/konferencja/