15.01.2020

Baza Energy & Power Source – dostęp testowy


Biblioteka Główna AGH zaprasza do korzystania z dostępu testowego do bazy Energy & Power Source. Test trwa do 15 stycznia 2020 r.

Baza umożliwia dostęp do aktualnych informacji z dziedziny energetyki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: węgla, energii elektrycznej, gazu ziemnego, energii jądrowej, ropy naftowej, odnawialnych źródeł energii (w tym energii wodnej, energii wiatru, energii słonecznej, paliwa alternatywne, itp.).

Energy & Power Source zapewnia dostęp do ponad 400 pełnotekstowych czasopism oraz innych publikacji – monografii, publikacji handlowych, raportów i dokumentów poświęconych zagadnieniom związanym z energetyką.

Prosimy o przesyłanie komentarzy i opinii do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH (e-mail: oin@bg.agh.edu.pl, tel. 12 617 32 15).