21.10.2021

Apel Rektora AGH w sprawie bezpiecznego funkcjonowania uczelni


Członkowie Wspólnoty Uczelni
Pracownicy, Doktoranci, Studenci

Wzrastająca w całym kraju liczba zachorowań na COVID-19, narastające obawy o zakażenia wśród członków społeczności AGH oraz konieczność zapewnienia dalszego normalnego funkcjonowania uczelni powodują, że zasadne staje się przypomnienie o kilku aspektach istotnych dla bezpiecznego funkcjonowania uczelni.

Maseczki

Od 1 października br. w AGH wprowadzono rozwiązania pozwalające na odstępstwa od używania maseczek. Dotyczy to sytuacji, w których stawały się one zbędne albo uciążliwe (prowadzenie zajęć dydaktycznych, spożywanie posiłków, otwarty teren, zajęcia sportowe). Poza tymi wyjątkami w budynkach uczelni obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października br., które weszło w życie 19 października br., znosi nakaz używania maseczek na terenie uczelni, „chyba że rektor postanowi inaczej”. Mając powyższe na względzie zdecydowałem o utrzymaniu nakazu noszenia maseczek w budynkach uczelni z odstępstwami ujętymi w Zarządzeniu nr 56/2021.

Proszę i apeluję, by noszenie maseczek w budynkach wynikało z naszej odpowiedzialności i poszanowania wewnętrznych uregulowań porządkowych, a także troski o zdrowie swoje i innych. Każdy pracownik, doktorant i student ma prawo zwrócić uwagę roztargnionym na brak maseczki.

Objawy chorobowe

W AGH obowiązuje zakaz przebywania osób z objawami chorobowymi. Szczególnie odnosi się to do „typowych ” objawów zakażenia koronawirusem (kaszel, temperatura, duszność, utrata węchu i smaku), choć nowe mutacje wirusa i fakt zaszczepienia może taki obraz zaburzać.

Osoba z objawami zakażenia może zweryfikować swój stan zdrowia, kontaktując się z lekarzem pierwszego kontaktu lub wykonując test na obecność koronawirusa. Systemowe rozwiązania pozwalają uzyskać skierowanie zdalnie i szybko.

Przekazywanie do uczelni informacji o „zdarzeniach covidowych” (zakażenie, skierowanie na test, kwarantanna)

W AGH obowiązują odpowiednie regulacje wewnętrzne stworzone z myślą o szybkim reagowaniu i ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa.

Akademia uczestniczy w publicznym systemie powiadamiania o zakażeniach: służby sanitarne informowane są o występujących w AGH zakażeniach i same zgłaszają uczelni przypadki zdiagnozowanych zakażeń u członków akademickiej wspólnoty, by umożliwić szybkie dotarcie do osób będących w bliskim kontakcie z zakażonym.

Szczepienia przeciw COVID-19

Każdy kto zechce się zaszczepić, może to zrobić bez przeszkód w powszechnie dostępnych systemach rejestracji. Jeżeli potrzebuje w tym zakresie pomocy uczelni, uzyska ją.


Wymienione sposoby zabezpieczeń były do tej pory z wielkim powodzeniem stosowane w AGH. Dzięki temu uniknęliśmy masowych zachorowań czy ognisk zakażeń na terenie uczelni. Bez wątpliwości i z wielką dumą powtarzamy, że mogło się to stać dzięki odpowiedzialności całej akademickiej wspólnoty.

Gorąco proszę, by w imię tej odpowiedzialności dalej stosować zabezpieczenia i respektować ograniczenia, by o nich przypominać, a także zachęcać do szczepień. Pamiętajmy, że wiele osób przebywających na terenie uczelni, dzięki powszechnemu stosowaniu ustalonych nakazów, ma poczucie bezpieczeństwa.

Jestem przekonany, że wystarczy nam siły, wytrwałości, zrozumienia i cierpliwości do rozważnego działania.

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor AGH