07.05.2021

Akademia Dostępności – specjalistyczne szkolenia dla pracowników AGH


Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH zaprasza wszystkich pracowników Akademii do udziału w specjalistycznych szkoleniach podnoszących wiedzę i świadomość na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami”.

Dwudniowe spotkania (2 x 6 godzin dydaktycznych) podzielone na sześć zakresów tematycznych będą się odbywać w różnych terminach w okresie od maja do września 2021 r.

Tematy i terminy szkoleń (do wyboru)

Temat: Dostosowywanie materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Szczegóły
I termin: 27–28 maja / limit miejsc wyczerpany
II termin: 6–7 lipca / limit miejsc wyczerpany
Planowane jest uruchomienie dodatkowych terminów

Temat: Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością
Szczegóły
I termin: 15–16 czerwca / limit miejsc wyczerpany
II termin: 13–14 lipca (zapisy do 5 lipca)

Temat: Obsługa osób z niepełnosprawnościami
Szczegóły
termin: 2–3 września (zapisy do 26 sierpnia)

Temat: Dostosowywanie lektoratów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Szczegóły
termin: 20–21 lipca (zapisy do 12 lipca)

Temat: Dostępność bibliotek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Szczegóły
I termin: 3–4 sierpnia (zapisy do 26 lipca)
II termin:  9–10 września (zapisy do 1 września)

Temat: Dostępność cyfrowa
Szczegóły
termin: 17–18 sierpnia (zapisy do 10 sierpnia)

Szczegółowe informacje