30.06.2020

AGH zawarła porozumienie z Siecią Badawczą Łukasiewicz


Na zdjęciu od lewej: Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Rektor Elekt prof. Jerzy Lis

Wzrost efektywności wdrożeniowej i naukowej, które przełożą się na szybsze tempo rozwoju polskich firm to główne założenia porozumienia podpisanego pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Centrum Badawczym Łukasiewicz. Współpraca partnerów pozwoli na rozwój gospodarczy Polski w oparciu o światowe trendy i oczekiwania Przemysłu 4.0.

Podpisy pod porozumieniem złożyli Rektor Elekt, prof. Jerzy Lis oraz Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, podczas konferencji „Wpływ COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych” zorganizowanej 29 czerwca 2020 r. z inicjatywy Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Krakowa. To jeden z instytutów Łukasiewicza, który od lat prowadzi z Akademią liczne projekty badawczo-rozwojowe, z powodzeniem wdrażane w biznesie.

Współpraca pomiędzy Łukasiewiczem a AGH zakłada realizację projektów badawczych i wdrożeniowych, również międzynarodowych, między innymi w ramach wspólnoty Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji – EIT Raw Materials, działającej na rzecz wsparcia innowacyjności w branży surowców mineralnych.

Podpisane porozumienie to formalne przypieczętowanie wieloletniej współpracy Akademii Górniczo – Hutniczej z instytutami, które dziś tworzą Sieć Badawczą Łukasiewicz. Jej efektem jest rosnąca liczba innowacyjnych rozwiązań tworzonych przez polskich naukowców w odpowiedzi na realne potrzeby przedsiębiorców. Dziękuję Jego Magnificencji, Panu Rektorowi Lisowi za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz tej kooperacji i wsparcie, jakiego udziela nam również jako członek Rady Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Mam nadzieję, że to również wyraźny sygnał dla polskiego biznesu, w tym licznie obecnych tu dziś firm przemysłu budowlanego, że potencjał polskiej nauki sukcesywnie rośnie. Warto więc, poszukując możliwości doskonalenia swoich technologii, produktów czy usług, zintensyfikować współpracę z nami – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Tworzenie i dostarczanie zaawansowanych rozwiązań dla polskiej gospodarki to nasza misja od ponad stu lat. To także cel nadrzędny Sieci Badawczej Łukasiewicz. Stawiamy sobie zatem tożsame cele. Jestem przekonany, że umowa pomiędzy AGH a Siecią jest sygnałem dla naszego otoczenia, ale również innych uczelni i jednostek naukowych, w jakim kierunku powinna zmierzać nauka. Ten kierunek to współpraca na rzecz polskiej gospodarki. Z tak silnym partnerem, jakim jest Sieć Badawcza Łukasiewicz, jesteśmy w stanie odpowiadać skutecznie na wszelkie zapotrzebowanie płynące z biznesu i przemysłu i jeszcze sprawniej dokonywać transferu technologii – powiedział prof. Jerzy Lis, Rektor Elekt AGH.

W planach są też wspólne projekty w ramach Hubu Technologii Cyfrowych koordynowanego przez Krakowski Park Technologiczny w obszarze kluczowych technologii i rozwiązań przyszłości jak automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja oraz rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR).

Strony porozumienia stawiają również na intensyfikację współpracy dydaktycznej m.in. poprzez organizowanie programów podnoszących kwalifikacje naukowców, wymianę kadry naukowej i realizację doktoratów wdrożeniowych. Udziałem w najnowszej, czwartej edycji programu doktoratów wdrożeniowych zainteresowanych jest 62 pracowników badawczych Łukasiewicza, z czego 12 z nich wskazało Akademię Górniczo-Hutniczą jako miejsce prowadzenia doktoratów wdrożeniowych.

***

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.