17.09.2021

AGH włącza się w prace na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej


Sygnatariusze porozumienia, fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

15 września AGH podpisała w Warszawie „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Uczelnia będzie brać udział w budowie i rozwoju nowego sektora polskiej gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa.

Inicjatorem i koordynatorem projektu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Celem porozumienia jest podjęcie i realizacja przez strony działań ukierunkowanych na rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (MEW) z ukierunkowaniem na rozwój gospodarczy, podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorców, bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne Polski z wykorzystaniem własnych, zeroemisyjnych źródeł energii pochodzącej z morskich farm wiatrowych.

Szczegółowe informacje