05.10.2020

AGH uroczyście rozpoczęła rok akademicki 2020/2021


fot. Zbigniew Sulima

Inaugurujemy dziś 102. rok akademicki niosący ze sobą wiele wyzwań, ciężkiej pracy i nauki, ale jestem przekonany, że również pełen satysfakcji, wielu radości i sukcesów – powiedział Rektor AGH prof. Jerzy Lis, otwierając uroczyste posiedzenie Senatu z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021. To pierwsza inauguracja z udziałem nowych władz AGH.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kolegiacie św. Anny, którą celebrował ks. Tadeusz Panuś. Następnie przez kampus przemaszerowali wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną AGH przedstawiciele władz uczelni: Rektor, Prorektorzy i Dziekani oraz poczty sztandarowe. W tym roku tradycyjny pochód społeczności akademickiej miał skromniejszy, mniej liczny charakter z powodu sytuacji epidemiologicznej i związanych z nią obostrzeń.

W Auli Głównej, po odśpiewaniu przez Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus” pieśni Gaude Mater Polonia, Rektor AGH prof. Jerzy Lis przywitał przybyłych gości – przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, pracowników i studentów Akademii, wszystkich gości obecnych w Auli, a także osoby uczestniczące w wydarzeniu online.

W tegorocznych wyborach społeczność AGH powierzyła mi zaszczytny i niezwykle odpowiedzialny urząd rektora. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom i studentom naszej Alma Mater za ogromne wsparcie i zaufanie – powiedział prof. Jerzy Lis, który złożył również serdecznie podziękowania sprawującemu funkcję Rektora w latach 2012–2020 prof. Tadeuszowi Słomce:
– Panie Rektorze, Drogi Tadeuszu, w imieniu całej społeczności AGH chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować – za rozwój naszej uczelni, wielkie serce i zaangażowanie.

W dalszej części przemówienia Rektor AGH omówił główne filary, na których chce oprzeć program działania i rozwój uczelni w najbliższych czterech latach.
Jestem przekonany, że Akademia ma olbrzymi potencjał, aby rozwijać się jeszcze szybciej oraz konkurować z najlepszymi uczelniami w kraju i za granicą. Posiadamy bowiem atuty, które pozwalają na postęp w najnowocześniejszych kierunkach, w jakich rozwijają się najlepsze i najbardziej prestiżowe uniwersytety świata – dodał.

Prof. Jerzy Lis wspomniał o ostatnich sukcesach AGH, m.in.: uzyskaniu statusu Uczelni Badawczej oraz Uniwersytetu Europejskiego, a także pierwszym w historii uczelni grancie ERC.
Cieszę się, że będę mógł kierować instytucją pełną entuzjastów, profesjonalistów i pasjonatów – wspaniałych ludzi tworzących rodzinę AGH! – podkreślił.

Rektor AGH zwrócił się także do rozpoczynających studia studentów:
Drodzy studenci I roku studiów, rozpoczynacie edukację na jednej z najlepszych uczelni w Polsce o ponad 100-letniej tradycji. Teraz wszystko zależy od Waszej determinacji i zaangażowania. Jestem przekonany, że sprostacie wyzwaniom i osiągniecie sukces. Wykształcenie, które zdobędziecie w AGH, pozwoli Wam swobodnie poruszać się na rynku pracy, ale także w życiu codziennym. Życzę Wam, abyście dobrze czuli się w naszym gronie. Pamiętajcie, że jesteście bardzo ważną częścią naszej społeczności, a Wasze osiągnięcia są największą radością nauczycieli akademickich. Dobrze wykorzystajcie czas studiów!

Na zakończenie prof. Jerzy Lis złożył życzenia całej społeczności AGH:
(…) aby nadchodzący rok akademicki, mimo iż w nieco odmiennej formule niż dotychczas, był pomyślny i przyniósł jeszcze więcej sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Po przemówieniu Rektora AGH Piotr Nowacki, doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odczytał list gratulacyjny Prezydenta skierowany do społeczności akademickiej AGH, Prorektor ds. Nauki AGH prof. Marek Gorgoń – list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak – list Wojewody Małopolski Łukasza Kmity. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Uczelni AGH dr inż. Krzysztof Pawiński.

Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku, którą przeprowadził Prorektor ds. Kształcenia AGH prof. Wojciech Łużny. W imieniu własnym i swoich kolegów uroczyste ślubowanie złożyło siedmioro nowo przyjętych studentów. Prof. Jerzy Lis życzył wszystkim studentom Akademii sukcesów i wytrwałości w zmaganiu ze studencką codziennością:
Nie zapominajcie, że wykształcenie jest czymś, co prawie wszyscy otrzymują, wielu przekazuje dalej, a tylko nieliczni posiadają – dodał Rektor AGH.

Po tej części przed Aulą AGH wybrzmiało radosne Gaudeamus igitur, a głos zabrał Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH Jakub Śliwiński.

Następnie Prorektor ds. Ogólnych prof. Tadeusz Telejko ogłosił laureatów: Nagrody im. Profesora Władysława Taklińskiego, Nagrody im. Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza oraz Nagrody im. Profesora Zbigniewa Engela.

Wykład inauguracyjny pt. The Science of Future Science wygłosił dr Philippe De Bouver, członek Rady Uczelni AGH, gościnny wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dyrektor w HSBC w Krakowie, honorowy konsul Belgii w Krakowie.

Po wykładzie Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Rafał Wiśniowski wymienił nadawców życzeń i gratulacji, które spłynęły na ręce Rektora AGH w związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego.

Uroczyste posiedzenie Senatu AGH zakończył hymn państwowy odegrany przez Orkiestrę Reprezentacyjną AGH.

Zapis wideo z uroczystości zostanie opublikowany w najbliższym czasie na stronie AGH.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w AGH – publikacja okolicznościowa

Gratulacje w formie nagrań filmowych przesłali:

prof. Vladimir Stefanovich Litvinenko, Rektor Saint Peteresburg Mining Univeristy, Rosja

Nguyen Pham Khoi, Konsul Honorowy AGH, były Minister Zasobów Naturalnych i Środowiska Wietnamu

prof. Yevstakhii Kryzhanivskyi, Rektor Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (IFNTUNG), Ukraina

prof. Andrea Maliqari, Rektor Politechniki Tirańskiej, Albania

prof. Wilfried Eichlseder, Rektor Montanuniversität Leoben, Austria

prof. Tran Thanh Hai, Rektor Hanoi University of Mininig and Geology (HUMG), Wietnam

prof. Peter Szucs, Prorektor ds. Ogólnych Uniwersytetu w Miszkolcu, Węgry

prof. Masato Murakami, Rektor Sibuara Institute of Technology (SIT) w Tokio, Japonia

prof. Klaus-Dieter Barbknecht, Rektor Technische Universität Bergakademie we Freibergu, Niemcy

Paweł Włodarczyk, Konsul Honorowy Republiki Chorwacji

dr Cao Viet Hieu, Rektor Binh Duong University, Wietnam

prof. Stanislav Kmeť, Rektor Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, Słowacja

prof. Yurii Bobalo, Rektor Politechniki Lwowskiej, Ukraina

Ranko Tomović, Konsul Honorowy Republiki Serbii

 

Gratulacje oraz życzenia przesłali:

1. Prezes Rady Ministrów, Mateusz MORAWIECKI,
2. Minister Środowiska, Michał WOŚ,
3. Poseł na Sejm RP, Krzysztof KOZIK,
4. Poseł na Sejm RP, Marek SOWA,
5. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Łukasz MŁYNARKIEWICZ,
6. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,  Wojciech KAMIENIECKI,
7. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Grażyna ŻEBROWSKA,
8. Komendant Miejski Policji w Krakowie, Zbigniew NOWAK,
9. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Paweł KNAPIK,
10. Prezydent Miasta Krosna, Piotr PRZYTOCKI,
11. Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie, Paweł WŁODARCZYK,
12. Konsul Honorowy Chile w Krakowie, Andrzej ZDEBSKI,
13. Konsul Honorowy Republiki Serbii w Katowicach, Ranko TOMOVIĆ,
14. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. Stanisław MAZUR,
15. Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,  prof. Sylwester TABOR,
16. Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. Prof. Robert TYRAŁA,
17. Rektor Politechniki Koszalińskiej, prof. Danuta ZAWADZKA,
18. Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Teofil JESIONOWSKI,
19. Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, prof. Piotr KOSZELNIK,
20. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Przemysław WISZEWSKI,
21. Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Jerzy A. PRZYBOROWSKI,
22. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. Prof. Mirosław KALINOWSKI,
23. Rektor Saint-Petersburg State Mining Institute, Rosja, Profesor Vladimir Stefanovich LITVINENKO,
24. Rektor Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraina, Profesor Yevstakhii KRYZHANIVSKYI,
25. Rector of Lviv Polytechnic National University, Profesor Bobalo Yuriy Yaroslavovych,
26. Rektor Technische Universität - Bergakademie Freiberg, Niemcy, Profesor Klaus-Dieter    BARBKNECHT,
27. Rektor Polytechnic University of Tirana, Albania, Profesor Andrea MALIQARI,
28. Rektor Montanuniversität Leoben, Austria, Profesor Wilfried EICHLSEDER,
29. Rektor, Hanoi University of Mining and Geology (HUMG), Wietnam, Profesor Tran Thanh HAI,
30. Prorektor University of Miskolc, Węgry, Profesor Peter SZUCS,
31. Prezydent Shibaura Institute of Technology, Japonia, Profesor Masato MURAKAMI,
32. Prezydent Binh Duong University, Wietnam, Dr Cao Việt HIẾU,
33. Rektor Technical University of Košice, Słowacja, Profesor Stanislav KMEŤ,
34. były Minister Zasobów Naturalnych i Środowiska Wietnamu, Nguyen Pham KHOI,
35. Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników „Polonia Technica” w USA, prof. Janusz ROMAŃSKI,
36. Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Andrzej S. NOWAK,
37. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, Agnieszka SZLUBOWSKA,
38. Dyrekcja i Pracownicy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie,