19.10.2017

AGH podpisała porozumienie dotyczące współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa


fot. Zbigniew Sulima, Biuletyn AGH

18 października br. reprezentujący Akademię Górniczo-Hutniczą Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Jerzy Lis podpisał trójstronne porozumienie z brytyjskim przedsiębiorstwem PGI – Protection Group International Ltd. oraz polską firmą Matic Sp. z o.o. Umowa dotyczy nawiązania długoletniego współdziałania w ramach projektu prowadzenia szkoleń oraz budowy „Cyber Akademii” – profesjonalnego ośrodka transformacji kadr w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Sygnatariusze porozumienia dostrzegają potencjał tkwiący w sektorze cyberbezpieczeństwa. Podczas procesu wdrażania skutecznego otoczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego zapewniającego cyberbezpieczeństwo państwa jednym z najważniejszych wyzwań jest obszar kompetencji ludzkich. Usługi szkoleniowe świadczone przez „Cyber Akademię” będą przyczyniały się do ich podniesienia. Prowadzone przez ośrodek kursy skierowane będą do osób pracujących w sektorze publicznym i prywatnym zarówno w Polsce, jak i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach umowy Akademia Górniczo-Hutnicza będzie utrzymywać i zarządzać Centrum Cyberbezpieczeństwa, w którym będą kształcone specjalistyczne kadry oraz realizowane zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe wspierające innowacyjność produktów i usług dla cyberbezpieczeństwa. Uczelnia zapewni infrastrukturę niezbędną do wsparcia działań przewidzianych w projekcie, w tym m.in. przyjmie specjalistów branżowych i profesorów wizytujących oraz udostępni zaplecze laboratoryjne i badawcze.

Ze strony PGI – Protection Group International Ltd. umowę podpisał dyrektor generalny Barry Roche, ze strony firmy Matic Sp. z o.o. – wiceprezes zarządu Aleksander Goszczycki. W spotkaniu, które odbyło się w Akademii Górniczo-Hutniczej, uczestniczyli także: dr inż. Piotr Pacyna i dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, mgr inż. Lidia Krawentek z biura administracyjnego wydziału, mgr Agnieszka Wójcik z Działu Współpracy z Administracją i Gospodarką AGH oraz Robert Góralczyk reprezentujący Matic Sp. z o.o.

PGI – Protection Group International Ltd. jest firmą, która wdrożyła w Wielkiej Brytanii dojrzałą metodykę szkoleń w obszarze cyberbezpieczeństwa dedykowaną instytucjom prywatnym i publicznym oraz służbom mundurowym. Metodyka ta obejmuje kompleksowe ścieżki szkolenia kompetencji w zależności od pełnionych funkcji oraz zadań i obejmuje: obronę systemów i sieci teleinformatycznych, zrozumienie jak atakują agresorzy, gromadzenie informacji dotyczących systemów i sieci będących ich celem, gromadzenie, zabezpieczanie i wykorzystywanie dowodów cyfrowych, zarządzanie zespołami ludzkimi w obszarze cyberobrony. Każde prowadzone zgodnie z metodyką PGI szkolenie ma praktyczny wymiar oraz odbywa się z wykorzystaniem specjalnie opracowanego Cyber Symulatora, oferującego realistyczne scenariusze i symulacje z wykorzystaniem sieci maszyn wirtualnych. Metodyka została wypracowana przez firmę PGI oraz jej partnerów dzięki wieloletniemu doświadczeniu w szkoleniu klientów rządowych i komercyjnych w Wielkiej Brytanii, USA oraz na Bliskim Wschodzie.

Matic Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych usług oraz rozwiązań z zakresu technologii informatycznych oraz systemów w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa. Oferta firmy skierowana jest do sektora administracji publicznej, resortów mundurowych oraz przedsiębiorstw działających w strategicznych sektorach gospodarki. 25 lat doświadczeń na rynku IT pozwoliło firmie na zdobycie stabilnej pozycji na rynku rozwiązań w zakresie nowych technologii. Kompetencje i doświadczenie zespołu potwierdzają liczne autoryzacje i certyfikaty czołowych producentów branży. W ostatnich latach firma rozwija aktywnie dział rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa w zakresie szeregu rozstrzygnięć na styku informatyki i bezpieczeństwa.