15.01.2021

AGH objęła przewodnictwo w IROs Forum


1 stycznia 2021 r. AGH przejęła przewodnictwo w sieci International Relations Offices Forum (IROs Forum). W latach 2021–2022 funkcję Przewodniczącej Rady IROs Forum piastować będzie kierownik Działu Współpracy z Zagranicą AGH Marta Foryś.

IROs Forum jest siecią biur współpracy międzynarodowej 22 polskich akademickich uczelni państwowych. Celem działań IROs Forum jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez: wymianę informacji i przykładów dobrej praktyki, organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów, realizację wspólnych projektów, promocję uczelni partnerskich IROs Forum w Polsce i za granicą, wyrażanie opinii dotyczących uregulowań prawnych szkolnictwa wyższego.

Szczegółowe informacje o IROs Forum