20.06.2022

AGH i UPJPII podpisały list intencyjny


Na zdjęciu od lewej: Rektor UPJPII ks. prof. Robert Tyrała i Rektor AGH prof. Jerzy Lis. Stoją obok siebie. Każdy  z nich trzyma w dłoniach czerwoną obwolutę na dokumenty. Za ich plecami na ścianie wisi portret Jana Pawła II. Zdjęcie wykonane w gabinecie; widać fragment okrągłego stołu, dwa krzesła, kredens. W wysokich oknach wiszą spięte po bokach zasłony.

fot. Anna Żmuda-Muszyńska

Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zawarły porozumienie dotyczące współpracy przy budowie obiektu UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego. AGH będzie służyć bogatym doświadczeniem w realizacji tego typu przedsięwziąć, w szczególności finansowanych ze środków budżetu państwa. Zgodnie z intencjami sygnatariuszy listu AGH udzieli wszechstronnej pomocy w sprawnym zorganizowaniu i przeprowadzeniu tej ważnej dla społeczności UPJPII inwestycji.

Szczegóły udziału AGH w tym przedsięwzięciu określi umowa pomiędzy uczelniami.

Rektor AGH prof. Jerzy Lis podkreśla:
– Zawierając wstępne porozumienie z UPJPII, mamy na względzie praktykę wieloletniej współpracy wszystkich uczelni w krakowskim ośrodku akademickim, która obejmuje wiele, różnorodnych wspólnych inicjatyw. Konferencje, seminaria, wspólne projekty badawczo-rozwojowe to tylko jeden aspekt takiej współpracy. Istotne jest także dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami związanymi z zarzadzaniem i sprawnym przeprowadzaniem ważnych i kluczowanych dla uczelni inwestycji. Jestem przekonany, że służby techniczne AGH, będą dużym merytorycznym wsparciem dla zespołu z UPJPII.

Rektor UPJPII ks. prof. Robert Tyrała zaznacza:
– Rozpoczynamy budowę Kampusu Jana Pawła II z silnym wsparciem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Budynek dydaktyczny będzie liczył blisko 11 tys m2, będzie wyposażony w 65 pomieszczeń, aule. Dla naszej uczelni to inwestycja długo wyczekiwana. Będzie odpowiedzią na potrzeby naszej społeczności, która teraz rozsiana jest w kilku budynkach na terenie całego Krakowa. Cieszę się ogromnie, że to właśnie AGH będzie nam służyć swoim doświadczeniem i specjalistycznym wsparciem.

Pomoc i wsparcie służb AGH będą realizowane w kilku etapach. Pierwszy z nich to pomoc uniwersytetowi m.in. w utworzeniu w UPJPII zespołu, który poprowadzi tę inwestycję od określenia rodzaju dokumentów niezbędnych do jej rozpoczęcia, przez wsparcie przy procedurze wyboru wykonawcy, udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane w procedurze przetargowej czy wreszcie przy zawarciu umowy z wybranym wykonawcą. Najważniejszym zadaniem tego zespołu będzie prowadzenie nadzoru nad realizacją inwestycji, w tym rozliczeniami finansowymi z wykonawcą i instytucjami zewnętrznymi. Ostatnim etapem działania zespołu będzie odbiór inwestycji i przekazanie do użytkowania.