14.10.2015

AGH i Grupa Azoty podpisały umowę w sprawie zgazowania węgla


14 października 2015 r. Grupa Azoty i Akademia Górniczo-Hutnicza, w obecności Ministra Skarbu Państwa Andrzeja Czerwińskiego, podpisały porozumienie o współpracy nad technologią zgazowania węgla.

 

W ramach zawartego porozumienia AGH oraz Grupa Azoty będą współpracować przede wszystkim w obszarze rozwoju czystych technologii węglowych i ich wdrożenia w skali przemysłowej w Polsce. Prowadzone wspólnie projekty będą dotyczyły między innymi badania doboru i przygotowania węgla do zgazowania, wykorzystania go w procesach chemicznych, opracowania technologii wykorzystania żużli i popiołów otrzymanych w procesie zgazowania węgla czy warunków procesowych, energetycznych i emisyjnych zgodnych z wymogami Unii Europejskiej. Jak deklarują strony rozwój czystych technologii jest niezbędny, aby umożliwić spełnienie unijnych celów w zakresie globalnych zmian klimatu, ale jest również ważnym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju innowacji w Unii Europejskiej. Nowe technologie niskoemisyjne mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i tworzenia nowych miejsc pracy, a także wzrostu gospodarczego.

 

Rozwój technologii alternatywnego wykorzystania węgla potwierdza, ze węgiel to jedno z najważniejszych bogactw naturalnych Polski. Nasze górnictwo, dzięki skutecznej restrukturyzacji oraz projektom inwestycyjnym, jak ten realizowany w Grupie Azoty, ma olbrzymie szanse wejść na trwałą ścieżkę stabilnego rozwoju. Przyczyni się też do unowocześniania polskiej gospodarki i bezpiecznej reindustrializacji kraju – powiedział Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński.

 

Prezes zarządu Grupy Azoty Paweł Jarczewski podkreślił: – W Grupie Azoty od lat intensywnie pracujemy nad dywersyfikacją dostaw strategicznych surowców do produkcji. Celem kontynuowanych prac nad projektem zgazowania węgla jest zapewnienie Grupie Azoty gazu syntezowego do jego dalszego przetwórstwa. W swoich działaniach badawczo-rozwojowych stawiamy na innowacyjne, niskoemisyjne technologie, które chcemy rozwijać z najlepszymi polskimi naukowcami. Stąd też nasza decyzja o współpracy właśnie z AGH.

 

Akademia Górniczo-Hutnicza od początku istnienia jest uczelnią mocno powiązaną z jednostkami gospodarki narodowej. Realizując konkretne zadania dla polskiego przemysłu z takimi partnerami jak Grupa Azoty, mamy pewność stworzenia silnych zespołów badawczych pracujących nad konkretnymi wyzwaniami, z jakimi mierzy się Polska. Dodam, że będzie to jeden z największych realizowanych przez AGH, wspólnie z partnerem przemysłowym, projektów – zaznaczył Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.