03.07.2020

Absolwenci AGH wyróżniają się na rynku pracy


Najnowsze badanie losów absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej wskazuje na bardzo wysoką konkurencyjność magistrów z AGH na rynku pracy. Aż 87% z nich w ciągu 6 miesięcy od zakończenia studiów znalazło zatrudnienie, a ponad 65% pracowało jeszcze przed ukończeniem edukacji.

Najnowsze badania, przeprowadzone tradycyjnie przez Centrum Karier AGH, dotyczą absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia, którzy ukończyli studia w AGH w 2019 r. Badania przeprowadzane są do 6 miesięcy od zakończenia edukacji. Oto najistotniejsze wnioski z ostatnich badań:

  • 65,4 % absolwentów, którzy zakończyli edukację w 2019 r. podjęło docelową pracę jeszcze przed ukończeniem studiów.
  • Aktywni zawodowo (zatrudnieni, prowadzący działalność gospodarczą oraz kontynuujący naukę) absolwenci AGH 2019 stanowili 93% badanej populacji.
  • 67% zatrudnionych absolwentów rocznika 2019 podjęło pracę w Krakowie, a w całym woj. małopolskim - 79%.
  • 55,3% absolwentów AGH, którzy zakończyli edukację w 2019 r. otrzymało więcej niż jedną (średnio trzy) propozycje zatrudnienia i to do nich należał wybór miejsca pracy.
  • Niemal 10% zatrudnionych zaraz po studiach otrzymało wynagrodzenie 6500 złotych netto.


Jako czynniki decydujące o przyjęciu ich do pracy, absolwenci wymieniają ukończony kierunek studiów (62%), umiejętności komputerowe (53%), motywację do pracy (50%), znajomość języków obcych (50%) oraz wiedzę zdobytą podczas studiów (47%). 

Priorytetem przy wyborze pracodawcy dla absolwentów AGH jest możliwość rozwoju zawodowego (68%), wysokość zarobków (60%), stabilność zatrudnienia (53%) oraz lokalizacja firmy (48%). Firmami, które zatrudniły najwięcej absolwentów AGH z 2019 r. są Aptiv, Comarch, Nokia, Capgemini, Valeo i State Street. 

Szczegółowe wyniki najnowszych badań losów zawodowych absolwentów AGH