08.01.2019

2019 – Rokiem Matematyki


Aula Collegium Novum. Widoczni od lewej: prof. Mieczysław Jeżewski, prof. Antoni Hoborski, 1934 r., fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

W uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki Senat RP postanowił, że rok 2019 będzie obchodzony jako Rok Matematyki.

W uchwale znalazł się następujący zapis związany z historią otwarcia naszej uczelni:
Dnia 2 kwietnia 1919 r. w gmachu Collegium Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 16 osób – m.in. Stefan Banach, Leon Chwistek, Antoni Hoborski, Franciszek Leja, Otto Nikodym, Alfred Rosenblatt, Jan Śleszyński, Antoni Wilk, Stanisław Zaremba i Kazimierz Żorawski – założyło Towarzystwo Matematyczne w Krakowie, przekształcone później w Polskie Towarzystwo Matematyczne. Kolejne istotne wydarzenie nastąpiło 8 kwietnia 1919 r., kiedy to podczas posiedzenia rządu Ignacego Jana Paderewskiego Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej podjęła uchwałę w sprawie założenia i uruchomienia Akademii Górniczej w Krakowie (obecnie AGH). Pierwszym rektorem Akademii Górniczej został prof. Antoni Hoborski, współzałożyciel Towarzystwa.

Wspomniany w uchwale prof. Antoni Hoborski był znakomitym matematykiem. Urząd rektora Akademii Górniczej sprawował w latach 1920–1922. Od kilku lat w AGH obchodzone jest Święto Nauk Ścisłych, któremu patronuje prof. Antoni Hoborski.

– Ustanowienie 2019 roku Rokiem Matematyki to wielkie wydarzenie dla wszystkich naukowców związanych z tą dyscypliną. Ze szczególną radością i satysfakcją przyjęliśmy tę wiadomość na Wydziale Matematyki Stosowanej, bowiem senatorowie przywołali tak ważną dla nas i całej Akademii postać prof. Antoniego Hoborskiego. Uchwała Senatu RP przypomina o wkładzie polskich matematyków w krajowy i światowy rozwój tej dziedziny oraz nauki. W tym roku wraz z Polskim Towarzystwem Matematycznym oraz Uniwersytetem Jagiellońskim organizujemy obchody 100-lecia PTM. Postanowienie Senatu doskonale wpisuje się w te uroczystości, podkreślając i podnosząc rangę jubileuszu – powiedział dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej dr hab. Vsevolod Vladimirov, prof. nadzw.

Uchwała Senatu RP ustanawiająca rok 2019 Rokiem Matematyki