Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Przewodniczący Kapituły prof. Michał Kleiber wręcza dyplomy na ręce Prorektora ds. Kształcenia AGH prof. Andrzeja Tytko (źródło fot.: Perspektywy).

AGH w czołówce rankingu „Perspektyw”

W 15. jubileuszowej edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014” Akademia Górniczo-Hutnicza ponownie znalazła się w ścisłej czołówce rankingu.

„Ranking Uczelni Akademickich 2014” objął 88 szkół wyższych – zarówno publicznych jak i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych), posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i prowadzących działalność badawczą. W tegorocznej edycji Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła wysokie, VI miejsce w zestawieniu ogólnym oraz III miejsce wśród uczelni technicznych.

 

Zestawienie zostało oparte na 33 szczegółowych kryteriach, tworzących sześć głównych kategorii, wśród których znalazły się: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie. Warto podkreślić, że Akademia Górniczo-Hutnicza jest liderem w kategorii „innowacyjność”. W tej grupie oceniane były następujące kryteria: zaplecze innowacyjne uczelni, patenty i prawa ochronne, środki pozyskane z UE, sprzedane licencje oraz działające na uczelni spółki spin-off i spin-out.

 

Przygotowany został także ranking 39 kierunków i grup kierunków studiów. AGH zajęła I miejsce w kształceniu specjalistów na kierunkach:

  • Budownictwo,
  • Kierunki IT,
  • Mechanika i Budowa Maszyn.

Z kolei w grupach kierunków: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Inżynieria Materiałowa nasza uczelnia uplasowała się na miejscu drugim.

 

Po raz kolejny doceniona została wysoka jakość kształcenia na AGH wyrażona prestiżem, jakim cieszą się absolwenci uczelni w opinii pracodawców z poszczególnych województw. Absolwenci Akademii są najlepszymi specjalistami według pracodawców w województwie małopolskim, zaś w województwach śląskim i podkarpackim znajdują się na trzecim miejscu wśród pracowników poszukiwanych przez biznes i przemysł. Łącznie w czternastu województwach absolwenci AGH plasują się w pierwszej dziesiątce najchętniej zatrudnianych przez firmy specjalistów.

 

Ranking „Perspektyw” uznawany jest za najważniejsze polskie zestawienie uczelni. Tegoroczna edycja rankingu objęła łącznie 195 szkół wyższych, w tym: 88 uczelni akademickich, 80 uczelni magisterskich niepublicznych oraz 27 państwowych wyższych szkół zawodowych. Zestawienie zostało przygotowane pod nadzorem kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera, Prezesa PAN. Pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu zajął Uniwersytet Warszawski, tuż za nim uplasował się Uniwersytet Jagielloński, z kolei trzecie miejsce – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Szczegółowe informacje: www.ranking.perspektywy.pl

Stopka