Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Wsparciem dla powołanego hubu będzie Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii należące do Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

AGH jednym z partnerów Hubu Naukowo-Technologiczno-Biznesowego w Miękini

Pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska powstaje przestrzeń dla realizacji zadań z zakresu badań, promocji, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem pomp ciepła. 12 kwietnia 2021 r. Akademia Górniczo-Hutnicza podpisała list intencyjny o współpracy na rzecz utworzenia Hubu Naukowo-Technologiczno-Biznesowego, który ma powstać w Miękini.

Sygnatariuszami listu intencyjnego są: Minister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Zarząd Województwa Małopolskiego, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Burmistrz Gminy Krzeszowice.

Jak podkreślił Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, w trakcie ostatnich lat Polska poczyniła duży postęp w zakresie prac nad przejściem na model niskoemisyjnej gospodarki oraz wykorzystywania dostępnych zasobów. Dominująca rola energooszczędnej transformacji została określona m.in. w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”. Należą do niej przede wszystkim: budowa efektywnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego oraz poprawa jakości powietrza m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności pomp ciepła.

– Użycie pomp ciepła może przyczynić się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń. Jest także szansą na stworzenie nowych miejsc pracy – zarówno w przemyśle odpowiedzialnym za wytwarzanie urządzeń, jak i w sektorze zajmującym się ich instalacją – powiedział podczas konferencji szef resortu klimatu i środowiska.

Celem powstania hubu w Miękini jest zintegrowanie podmiotów, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału lokalnych producentów do tworzenia konkurencyjnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, głównie w oparciu o pompy ciepła. Utworzenie hubu będzie możliwe dzięki współpracy władz centralnych, samorządowych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

– Powstanie hubu właśnie w Miękini jest podyktowane istniejącym zapleczem naukowo-badawczym. Mieszczące się tu Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii należące do Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie, prowadzi działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii, hybrydowych systemów energetycznych oraz efektywności energetycznej i mikroenergetyki prosumenckiej – wyjaśnił Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Jak dodał minister Kurtyka, wybór tej lokalizacji wynika również z doświadczeń regionu małopolskiego w zakresie walki z wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza.

Rektor AGH prof. Jerzy Lis zaznaczył:
Hub Naukowo-Technologiczno-Biznesowy w Miękini doskonale wpisuje się w trend promocji i rozwoju odnawialnych źródeł energii i nowoczesnego ciepłownictwa. Bardzo się cieszę, że nasze Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini, działające od 2009 r. w ramach Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, podejmuje kolejne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i promocję nowych, ekologicznych źródeł ciepła. Jestem przekonany, że zaplecze infrastrukturalne i laboratoryjne naszego ośrodka będzie dużym wsparciem w hubie, który dziś powołujemy.

Koncepcja hubu zakłada, że będzie on w stanie osiągnąć największe efekty poprzez połączenie trzech elementów mechanizmu ekosystemu innowacji tj.:

  • infrastruktury technicznej: rozwoju biur, laboratoriów i hal testowych;
  • nowoczesnych metod zarządzania: wprowadzenia mechanizmu zarządzania ekosystemem innowacji, ofertą dla biznesu wdrażającego innowacyjne technologie, dostępu w jednym miejscu do wysoko wykwalifikowanych pracowników, naukowców i dedykowanych usług;
  • tworzenia wartości dodanej współpracy sieciowej podmiotów zaangażowanych w rozwijanie technologii dla inteligentnej energetyki: w tym projektowanych na miarę innowacji technologicznych, inkubatorów, startupów, SME, państwowych i prywatnych funduszy, inwestorów komercjalizujących wynalazki.


Hub w Miękini, oprócz generowania wynalazków i wsparcia myśli naukowo-technicznej, sprzyjać będzie dynamicznemu rozwojowi innowacji w sektorze odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem technologii pomp ciepła.

– Statystyki pokazują, że sprzedaż pomp ciepła rośnie bardzo dynamicznie. W przypadku powietrznych pomp ciepła popyt wzrósł nawet o 100% w stosunku do poprzedniego roku. Takie sprzyjające okoliczności możliwe są m.in. dzięki dostępności ulgi termomodernizacyjnej, licznym aktywnościom strony rządowej oraz uruchomieniu programów pomocowych – w tym programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podkreślił pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Zdaniem Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, utworzenie hubu w Miękini stanie się silnym impulsem rozwoju gospodarczego regionu i przyczyni się do zwiększenia potencjału lokalnych przedsiębiorców.

Inicjatywa podjęta przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia” oraz Gminę Krzeszowice w zakresie utworzenia Hubu Naukowo-Technologiczno-Biznesowego w Miękini to niewątpliwie szansa na stworzenie nowej, innowacyjnej przestrzeni do promocji, badań i rozwoju, a także wykorzystania technologii pomp ciepła. Doskonale wiemy, że nowoczesne technologie związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii pozwolą na prowadzenie działań ekologicznych, przyjaznych środowisku, co z pewnością wpłynie na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy. Mamy ogromną nadzieję, że hub w Miękini stanie się silnym impulsem rozwoju gospodarczego regionu i przyczyni się do zwiększenia potencjału lokalnych przedsiębiorców. Cieszy mnie fakt, że taka inwestycja, pierwsza w Polsce, powstaje właśnie w Małopolsce – powiedział Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

– Dofinansowanie pomp ciepła w istniejących budynkach użytkowych przewiduje nasz największy program pn. „Czyste Powietrze”. Z tej możliwości chętnie korzystają nasi beneficjenci. Ale myślimy też o wsparciu w tym zakresie nowych budynków, dlatego analizujemy możliwości dofinansowania pomp ciepła oraz magazynów/buforów ciepła i chłodu w ramach nowego instrumentu, który jest przedmiotem naszych rozmów z resortem klimatu i środowiska – dodaje prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Jak dodał burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, w ramach dalszej współpracy z AGH i środowiskiem biznesu planowane jest stworzenie w Miękini Centrum Edukacji, które będzie zajmować się szkoleniami i doradztwem dla profesjonalistów związanych z rynkiem OZE oraz popularyzacją wśród prosumentów efektywnego korzystania z tych źródeł.

Stopka