Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

fot. archiwum prywatne Gordona Wasilewskiego

Absolwent AGH nadzieją sektora kosmicznego

Agencja Rozwoju Przemysłu SA rozstrzygnęła konkurs „Konstelacje 2018”. W kategorii „nadzieja sektora kosmicznego”, która skierowana jest do młodych (do lat 30) pracowników branży kosmicznej w Polsce, zwycięzcą został absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej Gordon Wasilewski.

Gordon Wasilewski ukończył Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu. Obecnie jest doktorantem w Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz uczestnikiem pierwszego na świecie akademickiego programu kształcenia w dziedzinie zasobów kosmicznych w Colorado School of Mines, gdzie w Center for Space Resources prowadzi badania naukowe oraz ma okazję współpracować z najlepszymi specjalistami z tej dziedziny, a także rozwijać polsko-amerykańską synergię dla górnictwa kosmicznego.

Z górnictwem kosmicznym jest związany od 2014 r. Jego zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą przede wszystkim przemysłowego wydobycia wody w warunkach pozaziemskich. Skupia się na trzech głównych filarach rozwoju tej dziedziny – badaniach podstawowych z zakresu transferu ciepła i masy oraz przemian fazowych wody, rozwoju nowych technologii górniczych i wiertniczych oraz biznesowego aspektu zaopatrzenia gospodarki okołoksiężycowej w wodę i paliwo rakietowe z wody.

Gordon Wasilewski jest współtwórcą pierwszego poza amerykańskiego patentu dla górnictwa wody w warunkach planetarnych. Dotarł do finału konkursu ESA Space Exploration Masters. Jest autorem wielu artykułów oraz wystąpień konferencyjnych.

Ideą konkursu „Konstelacje 2018” jest wyróżnienie instytucji bądź osób, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwijania i promowania polskiego sektora technologii kosmicznych.

Kapituła konkursowa wyłoniła finalistów w czterech kategoriach. Oprócz „nadziei sektora kosmicznego” były to: kosmiczna firma roku (firma z najważniejszymi osiągnięciach w branży kosmicznej), zagraniczny sukces (nagroda za osiągnięcia naukowe i biznesowe podmiotów polskiego sektora kosmicznego za granicą) oraz nagroda specjalna (dla firmy, wydarzenia lub osoby, której wkład w rozwój sektora kosmicznego był największy).

W skład kapituły weszli: Jadwiga Emilewicz – minister przedsiębiorczości i technologii, Piotr Dardziński – sekretarz stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego, Dariusz Śliwowski – wiceprezes Zarządu ARP S.A., Iwona Stanisławska – dyrektor Centrum Badań Kosmicznych, Michał Szaniawski – doradca ministra przedsiębiorczości i technologii, Robert Nowicki – szef gabinetu ministra przedsiębiorczości i technologii oraz Bartosz Sokoliński – dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ARP SA.

Finał konkursu odbył się 4 marca 2019 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu SA Warszawie.

Stopka