Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Znamy laureatów XXIII konkursu „Diamenty AGH”

Znamy laureatów XXIII konkursu „Diamenty AGH”

Znamy laureatów XXIII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”. Wydarzenie organizowane jest przez Studenckie Towarzystwo Naukowe AGH.

Jury konkursu na posiedzeniu, które odbyło się 28 stycznia 2022 r., wybrało najlepsze prace teoretyczne oraz aplikacyjne.

Kategoria: prace teoretyczne

 • I miejsce – nagroda główna
  Autor: mgr inż. Laura Calik (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
  Tytuł pracy: Opracowanie sposobu otrzymywania protez naczyń krwionośnych modyfikowanych poliestrami kwasu cytrynowego i dioli
  Promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
   
 • II miejsce
  Autor: mgr inż. Kamil Doległo (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
  Tytuł pracy: Neural networks for isogeometric finite element method
  Promotor: prof. dr hab. Maciej Paszyński (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
   
 • III miejsce
  Autor: mgr inż. Ernest Wojtas (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
  Tytuł pracy: Praca sieci dystrybucyjnej w warunkach wysokiego nasycenia instalacjami fotowoltaicznymi
  Promotor: dr inż. Aleksander Kot (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Kategoria: prace aplikacyjne

 • I miejsce – nagroda główna
  Autor: mgr inż. Maurycy Chronowski (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
  Tytuł pracy: Implementation of computational intelligence methods in the monitoring of Parkinson’s disease development
  Promotor: dr hab. inż. Maciej Kłaczyński, prof. AGH (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
   
 • II miejsce
  Autor: mgr inż. Anna Czubowicz (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
  Tytuł pracy: Przydatność druku 3D dla celów radioterapii
  Promotor: dr inż. Katarzyna Matusiak (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
   
 • III miejsce
  Autor: mgr inż. Michał Szewczyk (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
  Tytuł pracy: Projekt i analiza wytrzymałościowa MES kompozytowego pylonu łodzi AGH Solar Boat
  Promotor: dr inż. Adam Korbel (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)


Wręczenie medali i dyplomów autorom oraz opiekunom nagrodzonych i wyróżnionych prac odbędzie się podczas gali z udziałem Rektora AGH. Wręczona będzie także nagroda „InnoDiament” dla autora pracy o największym potencjale innowacyjności. Ponadto zostanie otwarta pokonkursowa wystawa prac. Wręczenie dwóch głównych nagród i statuetek konkursu „Diamenty AGH” odbędzie się tradycyjnie podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego.

Sylwetki laureatów głównych nagród XXIII edycji konkursu „Diamenty AGH” w obu kategoriach

Laura Calik urodziła się 9 lutego 1996 r. w Madrycie, gdzie ukończyła szkołę podstawową. W 2009 r. przeprowadziła się do Polski. Uczęszczała do III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, do klasy o profilu matematyczno-chemicznym. W 2016 r. rozpoczęła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W 2020 r. pod opieką dr inż. Katarzyny Reczyńskiej obroniła pracę inżynierską pt. Otrzymywanie mikrocząstek z węglanu wapnia z dodatkiem peptydów antybakteryjnych metodą koprecypitacji, kończąc tym samym studia I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna. Praca inżynierska, jako część projektu Narodowego Centrum Nauki Preludium nr 2018/29/N/ST5/01543 pt. Nanocząstki lipidowe z dodatkiem peptydów antybakteryjnych jako alternatywna metoda leczenia infekcji bakteryjnych, stanowiła pierwszy krok do rozwinięcia zainteresowania badaniami nad materiałami do wykorzystania w medycynie. Następnie inż. Laura Calik rozpoczęła studia II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa, wybierając specjalizację Biomateriały i Kompozyty. Pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Elżbiety Pamuły przygotowała pracę magisterską będącą częścią projektu Narodowego Centrum Nauki nr 2018/28/C/ST5/0046 pt. Nowe fluorescencyjne poliestry o właściwościach przeciwutleniających do zastosowań w inżynierii naczyń krwionośnych. Praca pt. Opracowanie sposobu otrzymywania protez naczyń krwionośnych modyfikowanych poliestrami kwasu cytrynowego i dioli realizowana była we współpracy z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, gdzie dokonywano syntezy materiałów. Obrona pracy (z wyróżnieniem) odbyła się w 2021 r. Głównymi obszarami zainteresowań mgr inż. Laury Calik są biomateriały, szczególnie inżynieria tkankowa, oraz neurobiologia. Podczas studiów magisterskich laureatka „Diamentów AGH” dostała się do Programu Edukacja, w ramach którego miała odbyć staż naukowy na Uniwersytecie w Rejkjaviku. Niestety, w związku z pandemią program został wstrzymany. Poza nauką pasjami mgr inż. Laury Calik są przede wszystkim podróże, wędrówki górskie i fotografia. 

 

Maurycy Chronowski urodził się w 1997 r. w Krakowie. Ukończył studia I stopnia na kierunku Inżynieria Akustyczna na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (2016–2020) oraz studia II stopnia na kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (2020–2021). W trakcie studiów, pod opieką dr. hab. inż. Macieja Kłaczyńskiego, prof. AGH, rozpoczął pilotażowe badanie dotyczące możliwości wspierania diagnostyki choroby Parkinsona przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych oraz sygnałów wibroakustycznych, w szczególności mowy i drżenia. Projekt realizowany był we współpracy z Kliniką Neurologii Collegium Medicum UJ. Obroniona w 2020 r. praca inżynierska pt. Zastosowanie urządzeń mobilnych do wibroakustycznej diagnostyki choroby Parkinsona zajęła trzecie miejsce w XX ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym. Bezpośrednią kontynuacją projektu była obroniona z wyróżnieniem praca magisterska pod tytułem Implementation of computational intelligence methods in the monitoring of Parkinson’s disease development. Celem prac badawczych mgr. inż. Maurycego Chronowskiego jest opracowanie narzędzia służącego efektywnej diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych. W pracy zawodowej zajmuje się rozwijaniem algorytmów uczenia maszynowego dla zastosowań medycznych. Obecnie związany jest z firmą Ardigen, gdzie jako naukowiec danych specjalizuje się w zagadnieniach związanych z głębokim uczeniem oraz przetwarzaniem obrazów. Do jego głównych zainteresowań należy wykorzystanie technik sztucznej inteligencji do celów diagnostyki medycznej oraz wsparcia terapii i odkrywania leków. Prywatnie jest miłośnikiem muzyki rockowej oraz radiofonii. W trakcie studiów związany był ze studencką rozgłośnią Radio1.7, gdzie udzielał się jako dziennikarz muzyczny oraz redaktor programowy. W wolnych chwilach podróżuje, poszukując dobrych brzmień oraz dobrej kuchni.

Stopka