Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Znamy laureatów konkursu „Perły nauki”

Grupa studentów pochyla się nad stołem interaktywnym.

fot. AGH

Znamy laureatów konkursu „Perły nauki”

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu prowadzonego w ramach programu „Perły nauki”. Wśród laureatów znalazły się trzy absolwentki oraz jeden absolwent studiów pierwszego stopnia w AGH. Na prowadzenie badań naukowych otrzymają w sumie ponad 880 tys. zł.

Laureaci z AGH

 • kierowniczka projektu: mgr inż. Klaudia Łyszczarz, doktorantka w Szkole Doktorskiej AGH (nauki chemiczne na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki); absolwentka WIMIC
  tytuł projektu: Modyfikowane kationowo czarne szkła jako materiały anodowe baterii Li-/Na-ion
  przyznana kwota: 240 000 zł
   
 • kierowniczka projektu: mgr inż. Maria Szymczak, absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  tytuł projektu: Innowacyjne katody dla ogniw PCFC: optymalizacja perowskitowych materiałów trójprzewodzących
  przyznana kwota: 214 500 zł
   
 • kierownik projektu: mgr inż. Mariusz Wermiński, doktorant w Szkole Doktorskiej AGH (inżynieria materiałowa na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej), absolwent WIMIP
  tytuł projektu: Zaawansowany, zrobotyzowany system trójwymiarowej rekonstrukcji mikrostruktur materiałów - DigiBot
  przyznana kwota: 239 085 zł
   
 • kierowniczka projektu: mgr inż. Klaudia Zielińska, doktorantka w Szkole Doktorskiej AGH (inżynieria materiałowa na Wydziale Energetyki i Paliw), absolwentka WEiP
  tytuł projektu: Innowacyjne perowskity wysokoentropowe domieszkowane pierwiastkami 4d/5d dla technologii SOFC
  przyznana kwota: 188 100 zł

Cel konkursu „Perły nauki” to wsparcie wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich. Konkurs jest następcą „Diamentowego grantu”, w którym przyznawano zdolnym studentom pieniądze od 2012 do 2019 r. Nowy program różni od poprzedniego m.in. to, że uwzględnia, poza prowadzeniem badań naukowych, również prowadzenie twórczości artystycznej.

Warunkiem udziału w programie „Perły nauki” było m.in. przedstawienie projektu, którego koszt realizacji nie przekracza 240 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych. Dla projektów z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki górna granica kosztów była ustalona na 200 tys. zł. Kierownik projektu w ramach konkursu otrzyma też wynagrodzenie, które nie przekracza 3 tys. zł miesięcznie.

Na konkurs wpłynęło 335 wniosków, a do finansowania skierowano 98 projektów. Beneficjentami konkursu zostali reprezentanci 36 instytucji.

Stopka