Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Zmiana Zarządzenia Rektora AGH ws. działalności Uczelni: 31.01.2022 - 27.02.2022

Zmiana Zarządzenia Rektora AGH ws. działalności Uczelni: 31.01.2022 - 27.02.2022

Informujemy o kolejnej zmianie zarządzenia Rektora AGH ws. działalności Uczelni od 1 października. Zmiany wprowadzone zarządzeniem zmieniającym z 31 stycznia 2022 r. obowiązują w okresie 31 stycznia - 27 lutego br.

Zmiany w zarządzeniu dotyczą również procesu kształcenia w kontekście możliwości zmiany formy zajęć na zdalną. Decyzje w tym zakresie podejmuje dziekan wydziału w przypadkach:

• osoba prowadząca zajęcia została poddana izolacji, ale jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy;
• osoba prowadząca zajęcia została skierowana na kwarantannę;
• osoba prowadząca zajęcia musi sprawować opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia, które zostało poddane izolacji, skierowane na kwarantannę lub kiedy dotyczy to opieki nad dzieckiem, którego klasa w całości przeszła na naukę zdalną;
• co najmniej 50% składu grupy zajęciowej poddane zostało izolacji, przebywa na samoizolacji lub jest skierowane na kwarantannę;
• nie można zapewnić bezpiecznego dystansu sanitarnego pomiędzy uczestnikami wydarzeń sesji egzaminacyjnej tj. na przykład odpowiedniej wielkości sali;
• na studiach podyplomowych na wniosek prowadzącego albo na wniosek co najmniej 50% słuchaczy po zasięgnięciu opinii kierownika studiów.

Dziekan może zmienić również formy poszczególnych zdarzeń w okresie zimowej sesji egzaminacyjnej na zdalne, jeżeli uzasadnione jest to absencją egzaminatorów lub egzaminowanych wywołanych zachorowaniem na COVID-19 lub innymi okolicznościami, w zakresie opisanym powyżej, przy czym decyzje te nie mogą powodować zaburzenia harmonogramu i wydłużenia sesji poprawkowej poza daty wyznaczone przez organizację roku.

Decyzje dziekana w tym zakresie wymagają powiadomienia Prorektora ds. Kształcenia z podaniem ich przyczyn, zaś powody będące przyczyną wniosków o pracę zdalną winny być udokumentowane, a decyzje dziekana o wyznaczeniu pracy zdalnej - ewidencjonowane.

Do pobrania:

• Zarządzenie nr 8/2022 Rektora AGH w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2021 Rektora AGH dotyczącego działalności Uczelni od października 2021 roku

Stopka