Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Zmarł prof. Adam Klich

Zmarł prof. Adam Klich

Zmarł prof. Adam Klich, w latach 1969–1978 Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki), Profesor Honorowy AGH.

Powołany m.in. do Komitetu Górnictwa PAN (1990–2006) jako przewodniczący Sekcji Mechanizacji Górnictwa, Komitetu Nagród Państwowych Sekcja Geologia, Górnictwo i Energetyka (1988–1991), Komitetu Badań Naukowych w Zespole Górnictwa i Energetyki – Rada Naukowo-Techniczna ds. Górnictwa (1985–1987), Komisji Oceny Maszyn Ministra Górnictwa i Energetyki (1987–1990), Zespołu Koordynacyjnego Ministra Górnictwa i Energetyki ds. Przepisów Górnictwa Węglowego (1981–1985).

Członek Rady Naukowej GIG – Katowice (1985–1993) oraz Rady Naukowej Instytutu Techniki Górniczej KOMAG Gliwice (od 1973 r.).

W swej działalności naukowo-badawczej zajmował się m.in. modelowaniem mechanicznym maszyn i urządzeń górniczych, teorią i badaniami dotyczącymi dynamicznych obciążeń elementów urządzeń transportu pionowego i wybranych maszyn przeróbki mechanicznej czy nowymi technologiami głębienia szybów.

Był promotorem kilkunastu prac doktorskich, w tym jednej zagranicznej, oraz autorem 60 recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych. Autor wdrożeń w przemyśle górniczym oraz blisko 300 publikacji, w tym około 60 w czasopismach i materiałach zagranicznych. Twórca kilkudziesięciu patentów.

Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski czy Krzyżem Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Stopka