Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Barbórka za nami!

Zdjęcie przedstawia grupę ludzi odzianych w górnicze paradne mundury w trakcie uroczystości ślubowania. Na pierwszym planie widać młodą kobietę w okularach i blond włosach, klęczącą na jednym kolanie. Widać podłogę udekorowaną czerwonym dywanem. Stojący przed nią mężczyzna trzyma szablę na prawym ramieniu kobiety, przyjmując ją w szeregi studentów. W tle dwóch młodych mężczyzn trzyma tradycyjny skórzany fartuch górniczy.

Ceremonia pasowania na studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH, fot. KSAF

Barbórka za nami!

W dniach 8–9 grudnia 2022 r. społeczność AGH wraz z zaproszonymi gośćmi świętowała górnicze święto – Barbórkę.

Główne uroczystości poprzedziła msza święta odprawiona w kolegiacie św. Anny oraz 63. Barbórkowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. W ramach kilkunastu sekcji tematycznych zaprezentowane zostały wyniki prac studentów działających w kołach naukowych nie tylko „obszaru zielonego” AGH, ale też pozostałych kół działających w Akademii czy innych uczelniach polskich i zagranicznych.

Kulminacyjnym punktem obchodów Barbórki była uroczystość, która odbyła się 9 grudnia w auli AGH. Gospodarzami wydarzenia byli przedstawiciele władz uczelni oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Po przemarszu orszaku do auli Rektor AGH prof. Jerzy Lis powitał przybyłych gości oraz wygłosił przemówienie o perspektywach przemysłu wydobywczego w aspekcie surowców krytycznych i przyszłej strategii AGH. Po wystąpieniu Rektora AGH Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego do społeczności AGH. Następnie głos zabrali prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek oraz zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju Jerzy Muzyk.

Uroczyste posiedzenie władz uczelni oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami z okazji Dnia Górnika, fot. KSAF

Zdjęcie modernistycznej auli udekorowanej płaskorzeźbami kolumn oraz obrazami uprzednio urzędujących rektorów. Odbywa się w niej uroczystość z udziałem dużej liczby osób. Zebrani siedzą skierowanie w stronę przedniej części pomieszczenia, w której widać miejsca przeznaczone dla władz uczelni. Zasiada w nich pięciu mężczyzn. Szósty, znajdujący się po środku nich na podwyższeniu, stoi i przemiawia do zgromadzonych. Po bokach dwójka studentów w mundurach górniczych, a poniżej w w stallach druga grupa akademików odzianych w togi.

Kolejnym puktem było wręczenie odznaczeń państwowych oraz promocji doktorów habilitowanych. Po czym Rektor AGH przekazał prowadzenie uroczystości Dziekanowi Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami prof. Markowi Cale. Po wystąpieniu Dziekana WILiGZ prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek dokonał ceremonii wręczenia szpady górniczej Rektorowi AGH prof. Jerzemu Lisowi. Zasłużonym osobom nadano stopnie i odznaczenia górnicze, wręczono „Kryształowe Barbórki” i medale Bartla. Posiedzenie uświetniła ceremonia wręczenia stypendiów im. Prof. Jana Pawińskiego oraz stypendiów im. Przewodniczącego Rady Uczelni dr. Krzysztofa Pawińskiego, po czym Dziekan WIliGZ przedstawił sprawozdanie z 63. Barbórkowej Konferencja Studenckich Kół Naukowych.

Na zakończenie Rektor AGH podziękował za wszystkie życzenia oraz listy gratulacyjne.

Następnie odbył sie widowiskowy „skok przez skórę”, który jest symbolicznym pasowaniem na górnika studentów I roku Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Zwieńczeniem obchodów była tradycyjna Biesiada Górnicza, która w tym roku odbyła się w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele uczelni, studentów, partnerów Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami oraz zaprzyjaźnieni z AGH partnerzy z branży górniczej.

Stopka