Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Wybitni metalurdzy w gronie Profesorów Honorowych AGH

Na zdjęciu Profesorowie Honorowi AGH w togach; na ich lewych ramionach - epitogia. Obok Profesorów Honorowych stoją: Rektor AGH (po lewej) i Dziekan WIMiIP. Zdjęcie wykonane w auli AGH.

fot. Maciej Talar, KSAF AGH

Wybitni metalurdzy w gronie Profesorów Honorowych AGH

28 października 2022 r. do grona Profesorów Honorowych AGH dołączyły dwie osoby. Senat uczelni nadał tę godność wybitnym metalurgom: prof. Andrzejowi Łędzkiemu oraz prof. Januszowi Łukszy. Uroczystość odbyła się w auli AGH.

Uhonorowani naukowcy są związani z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, który wnioskował o przyznanie wyróżnień.

Prof. Andrzejowi Łędzkiemu nadano tytuł „za całokształt działań w zakresie naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym na rzecz Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”.

Z kolei prof. Janusz Łuksza otrzymał go „w uznaniu za działania na rzecz współpracy uczelni z przemysłem metalurgicznym w zakresie badań naukowych i kształcenia kadry oraz za aktywność i konsekwencję w organizacji i modernizacji procesu kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”.

W przemówieniu otwierającym uroczystość Rektor AGH prof. Jerzy Lis przytoczył kilka najważniejszych faktów z działalności obu uhonorowanych osób, podkreślając ich zasługi oraz dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny, a także dziękując za wyjątkowe zaangażowanie i trud włożony w rozwój AGH.

Szczegółowe życiorysy Profesorów Honorowych przytoczyła Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia.

Do biografii prof. Andrzeja Łędzkiego odniósł się w wystąpieniu laudacyjnym prof. Mirosław Karbowniczek z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, podkreślając:

Bez żadnych wątpliwości uważam, że profesor Andrzej Łędzki jest uczonym o uznanym autorytecie, prekursorem badań naukowych w zakresie procesów redukcji w wielkim piecu oraz inicjatorem i wykonawcą wielu aplikacyjnych rozwiązań dla przemysłu stalowego, wreszcie cenionym dydaktykiem i zasłużonym na niwie organizacyjnej dla uczelni i środowiska naukowego.

fot. Maciej Talar, KSAF AGH

Na zdjęciu Rektor AGH składa gratulacje prof. Andrzejowi Łędzkiemu. Zdjęcie wykonane w auli AGH.

Prof. Janusz Majta z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, wygłaszając laudację na cześć prof. Janusza Łukszy, powiedział m.in.:

Profesor (…), pracując w AGH, z ogromnym zaangażowaniem wykonywał obowiązki nauczyciela akademickiego. Zrealizował wiele projektów badawczo-wdrożeniowych na zlecenie przemysłu przetwórstwa metali, szczególnie w zakresie technologii przeróbki plastycznej. Swoją wiedzę naukową z pasją przekazywał młodej kadrze naukowej, swoim doktorantom oraz studentom, potrafiąc w przystępny sposób wyjaśnić trudne zagadnienia techniczne, a jego wykłady zawsze cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem.

 

fot. Maciej Talar, KSAF AGH

Na zdjęciu Rektor AGH składa gratulacje prof. Januszowi Łukszy. Zdjęcie wykonane w auli AGH.

Po mowach laudacyjnych odbyło się uroczyste wręczenie Profesorom Honorowym epitogiów, dyplomów i medali.

Następnie zgromadzeni w auli AGH goście wysłuchali wykładów mistrzowskich. Prof. Andrzej Łędzki mówił o dekarbonizacji hutnictwa żelaza i modelowaniu procesów szybowych, a prof. Janusz Łuksza wygłosił prelekcję pod, jak sam przyznał – „dziwnym i dwuznacznym” tytułem Czy należy nadal ciągnąć, Panowie?

Stopka