Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Wizyta przedstawicieli niemieckich uczelni

Grupowe zdjęcie uczestników spotkania wykonane w Auli AGH.

fot. Zbigniew Sulima

Wizyta przedstawicieli niemieckich uczelni

W dniach 28–29 marca 2023 r. AGH gościła ponad 20-osobową delegację niemieckich, wiodących uczelni wyższych. Organizatorem wizyty była Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej – DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst).

DAAD istnieje od 1925 r. i jest jedną z największych na świecie organizacji odpowiedzialnych za wymianę akademicką. Jako wspólne przedsięwzięcie niemieckich uczelni DAAD promuje międzynarodową współpracę akademicką oraz działa jako ambasador niemieckiej edukacji, nauki i kultury. Nadrzędnym celem DAAD jest wspieranie współpracy pomiędzy niemieckimi a zagranicznymi uczelniami, przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców. 15 przedstawicielstw i 50 centrów informacyjnych na całym świecie udziela informacji osobom pragnącym studiować lub realizować badania w Niemczech. Ponad 200 programów stypendialnych DAAD jest skierowanych do studentów, absolwentów i naukowców wszystkich kierunków studiów z Niemiec i niemal całego świata. DAAD stara się promować niemieckie szkolnictwo wyższe oraz zachęcić najwybitniejszych studentów i naukowców do podjęcia studiów lub badań naukowych w Niemczech. 

Więcej o DAAD

W spotkaniu z przedstawicielami niemieckich uczelni uczestniczyli m.in.: Rektor AGH prof. Jerzy Lis (zdalnie), Prorektor ds. Współpracy prof. Rafał Wiśniowski, Prorektor ds. Nauki prof. Marek Gorgoń, Prorektor ds. Studenckich Rafał Dańko, Prorektor ds. Ogólnych Tadeusz Telejko i Kanclerz AGH Henryk Zioło.

W pierwszej części spotkania goście zapoznali się ze strukturą organizacyjną AGH oraz głównymi elementami strategii rozwoju naszej uczelni, które przedstawił Rektor AGH prof. Jerzy Lis. Współpracę AGH z partnerami zagranicznymi i krajowymi zaprezentował gościom Prorektor ds. Współpracy prof. Rafał Wiśniowski, a o działaniach uczelni w ramach realizowanego projektu IDUB opowiedział Prorektor ds. Nauki prof. Marek Gorgoń. O współpracy studenckiej z Republiką Federalną Niemiec mówiła dr hab. Anna Siwik, prof. AGH, która wraz z koordynatorem ds. Współpracy AGH z Republiką Federalną Niemiec dr. hab. inż. Janem Falkusem, prof. AGH, przedstawiła efekty działań Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej koordynującej bilateralne kontakty między zainteresowanymi stronami. W spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli studentów i doktorantów. W dyskusji jaka rozwinęła się w trakcie spotkania goście zainteresowani byli zarówno zmianami, jakie zachodzą w strukturze uczelni, jak i możliwościami ciągle rozwijanego potencjału badawczego. W części dotyczącej wystąpienia doktorantów i studentów żywe zainteresowanie budziło zagadnienie udziału studentów w strukturach zarządzania uczelnią i ich wpływu na rozwój infrastruktury uczelni. 

Stronę niemiecką reprezentowali przedstawiciele władz (rektorzy i kanclerze) następujących uczelni wyższych: Freie Universität Berlin, Universität Passau, Universität Regensburg, Universität Leipzig, Universität Bayreuth, Universität Gießen, Universität Hildesheim, Universität Stuttgart, Universität Hohenheim, Deutschen Sporthochschule Köln, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Ludwig-Maximilians-Universität München, Leuphana Universität Lüneburg, Bauhaus-Universität Weimar, Technische Universität Darmstadt, Technische Universität Berlin, Technischen Universität Dortmund, Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg.

Delegacja DAAD podczas swojego pobytu w Polsce odwiedza ośrodki akademickie we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie.

fot. Zbigniew Sulima

Na zdjęciu uczestnicy spotkania.

Stopka