Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

W AGH rusza realizacja projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”

Zdjęcie amfiteatralnej sali wykładowej. Miejsca siedzące zajmują słuchacze. Na podeście, przy mównicy stoi wykładowca.

fot. archiwum AGH

W AGH rusza realizacja projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”

W lipcu br. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki naboru ofert w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta AGH znalazła się wśród 52 zatwierdzonych przez MEiN. Uczelnia otrzyma ponad 900 tys. zł. Projekt będzie realizowany przez Centrum e-Learningu AGH we współpracy z wieloma jednostkami uczelni.

Celem projektu jest dalsze doskonalenie systemu jakości kształcenia, profesjonalizacja nauczycieli akademickich, rozwijanie innowacyjnych form kształcenia, rozwijanie dydaktyki przedmiotowej oraz wsparcie innowacyjnej infrastruktury dydaktycznej.

Wśród działań wzmacniających dydaktykę w AGH, jakie zaplanowało Centrum e-Learningu, znajdują się m.in.:

  • opracowanie prototypu systemu do zapisywania i monitorowania osiągnięć dydaktycznych,
  • rozwijanie analityki kształcenia,
  • rozbudowę systemu wsparcia kompetencji nauczycieli i nauczycielek akademickich oraz osób pracujących na rzecz dydaktyki w administracji,
  • rozbudowę repozytorium otwartych zasobów o materiały związane z dydaktyką STEM,
  • wsparcie dla technologii VR w dydaktyce,
  • kontynuację programu mentorskiego i rozwojowego dla tutorów AGH,
  • program warsztatów studyjnych w wiodących uczelniach dla kadry dydaktycznej i administracyjnej,
  • warsztaty dla zespołów w oparciu o pracę z talentami.

Umowa na realizację zadań została podpisana 11 sierpnia br.

Projekt będzie prowadzony do 30 września 2023 r. Informacje o nim będą dostępne na stroniecel.agh.edu.pl.

Stopka