Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

W AGH przebadano pączki pod mikroskopem, tomografem i rezonansem

Tomograficzny obraz przekrojonego na pół pączka z widoczną warstwą lukru (w kolorze żółty,), nadzienia (w kolorze czerwonym) oraz ciasta (w kolorze piaskowo-szarym)

zdjęcie wykonane w Laboratorium Mikro i Nano Tomografii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej; fot. AGH

W AGH przebadano pączki pod mikroskopem, tomografem i rezonansem

W AGH działa łącznie ponad 800 laboratoriów. Na 16 wydziałach oraz w jednostkach pozawydziałowych naukowcy pracują na co dzień z unikatową, często w skali kraju czy Europy, aparaturą. Z okazji tłustego czwartku pracownicy i studenci AGH, wykorzystując zaplecze laboratoryjne uczelni, zbadali pączki. Do analizy wykorzystano między innymi mikroskopy, tomografy, rozdrabniarki czy skaning laserowy.

Efekty zdjęciowe niecodziennych badań i analizy struktury pączków

Laboratoria AGH służą do badań środowiskowych, analizy fizycznej, chemicznej czy do analiz i pomiarów parametrów mikrostruktur. Za pomocą sprzętu zgormadzonego w uczelni studenci badają zmiany materiałów w skali nano oraz sprawdzają zachowanie materiałów pod wpływem działania różnego obciążenia.

Laboratoria pozwalają wykonywać badania na zlecenie przemysłu, branży energetycznej, motoryzacyjnej czy lotnictwa. Pracowniami, które wykonują badania unikatowe w sakli kraju są m.in.:

  • Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej działające przy Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. W tej jednostce znajduje się jeden z najpotężniejszych na świecie mikroskopów elektronowych analitycznych Titan Cubed. Urządzenie to służy do mikroanalizy w skali atomowej, a w tym roku wyjątkowo dostęp do tej pracowni można było wylicytować na aukcji WOŚP.
  • Komora bezechowa zlokalizowana na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w Laboratorium Akustyki Technicznej, w której poziom ciśnienia akustycznego tła, zmierzonego w komorze w ciągu dnia wynosi około 1,5 decybela (dBA), zaś w porze nocnej spada nawet poniżej 0 dBA.
  • Badania na rzecz nauki, szczególnie w zakresie sieci komputerowych, dużych mocy obliczeniowych oraz innych usług informatycznych świadczy Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, w którym pracuje na co dzień Athena – najszybszy aktualnie superkomputer w Polsce.
  • Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, które prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe w zakresie nowoczesnej inżynierii, fizyki i chemii materiałów, nanodiagnostyki materiałowej i nanotechnologii. W Centrum działa sześć linii badawczych i cztery zespoły badawcze, które prowadzą badania podstawowe i aplikacyjne nad materiałami metalicznymi, półprzewodnikowymi, magnetycznymi, polimerowymi oraz ich kompozytami i nanostrukturami. W szczególności rozwijane są badania metodami mikroskopii elektronowej.
  • Centrum Energetyki AGH – to jednostka badawczo-naukowa ukierunkowana na rozwój technologii energetycznych, w którym rozwijane są m.in. energetyka konwencjonalna, paliwa i sorbenty, energetyka odnawialna: wiatrowa, wodna, wodorowa, fotowoltaika, biomasa i biogaz, paliwa z odpadów, a także sieci elektroenergetyczne.

Wnętrze pączka w powiększeniu 400×. obserwacje Skaningowym Mikroskopem Elektronowym FEI Quanta 200 FEG. Wydziałowe Laboratorium Badań Fazowych, Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Fot. Monika Wójcik-Bania

Na zdjęciu wnętrze pączka w powiększeniu 400-krotnym. Tak duże powiększenie powoduje, że widoczna bąbęlkowa struktura pączka jest w kolorze szaro-białym.

Zaplecze laboratoryjne AGH w Krakowie rozwija się także dzięki ścisłej współpracy z przemysłem i firmami, które wyposażają pracownie w specjalistyczny sprzęt. Przykładami laboratoriów, które powstały dzięki współpracy z przemysłem są:

Niecodzienne badania pączka zostały wykonane miedzy innymi w: Laboratorium Mikro i Nano Tomografii (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej), Wydziałowe Laboratorium Badań Fazowych, Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), Laboratorium Badań Strukturalnych i Właściwości Mechanicznych (Wydział Metali Nieżelaznych), Laboratorium Tomografii Komputerowej (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami), Laboratorium Analizy Biomarkerów (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji).

Zdjęcie wykonane za pomocą mikroskopu polaryzacyjnego do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym – ZEISS Axiolab 5 w Laboratorium Zaawansowanych Metod Inżynierii Naftowej i Energii – Pracownia Mikroskopii Optycznej w Katedrze Inżynierii Naftowej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Fot. AGH

Na zdjęciu żółto-pomarańczowa, gąbczasta struktura przekrojonego pączka.

Stopka