Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

W AGH powstaną kolejne doktoraty wdrożeniowe

Sala laboratoryjna, dwóch studentów ubranych w białe fartuchy. Jeden ze studentów siedzi przy stanowisku z komputerem, drugi pochyla się nad nim, rękę opiera na biurku. Z uwagą spoglądają w ekran komputera. Przy sfotografowanym stanowisku oraz w głębi sali widać dużo kabli oraz aparatury pomiarowej.

fot. archiwum AGH

W AGH powstaną kolejne doktoraty wdrożeniowe

Siedemnaście wniosków z AGH zostało wstępnie zakwalifikowanych do finansowania w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doktorat wdrożeniowy 2023”.

Wśród pozytywnie rozpatrzonych aplikacji z AGH siedem dotyczy dyscypliny inżynieria materiałowa, trzy dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Pozostałe wnioski dotyczą następujących dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; nauki fizyczne; nauki o Ziemi i środowisku oraz nauki socjologiczne.

„Doktorat wdrożeniowy” to program Ministerstwa Edukacji i Nauki będący alternatywną drogą uzyskania stopnia doktora. Jest przeznaczona dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę naukową, a równocześnie nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Doktorant otrzymuje podwójne wynagrodzenie: jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Doktorant pracuje pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i przemysłowego – i przygotowuje rozprawę doktorską, która ma usprawnić działanie przedsiębiorstwa i musi powstać w ciągu czterech lat. Przedsiębiorca biorący udział w programie zyskuje szansę na zatrudnienie najlepszego specjalisty z danej branży, który poświęci kilka lat na badania naukowe skupione na rozwiązaniu jakiegoś problemu czy ulepszeniu produktu. Dzięki temu zbuduje przewagę rynkową.

Stopka