Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Vivat Academia, Vivant Professores! Rozpoczęliśmy rok akademicki 2022/2023

Zdjęcie przedstawia insygnia rektorskie. Tło stanowi zielona toga z kołnierzem z białego futra w czarne plamki. Na pelerynie w dolnej części leży wykonane z jasnego metalu berło. Ozdobione pasami kamieni w kolorach zielonym, czarnym oraz czerwonym. Na berle spoczywa ozdobny toporek górniczy. Na drewnianej rękojeści widać herb z podobizną orła. Na wierzchu położono metalowy, błyszczący łańcuch na którego końcu zwisa medalion z godłem orła.

Vivat Academia, Vivant Professores! Rozpoczęliśmy rok akademicki 2022/2023

4 października 2022 r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok akademicki w AGH. „(…) to wielkie święto naszego uniwersytetu, obchodzone przez profesorów, studentów, doktorantów i pracowników razem z naszymi absolwentami i przyjaciółmi z innych uczelni i instytutów naukowych, przemysłu i gospodarki, z kraju i z zagranicy” – powiedział Rektor AGH prof. Jerzy Lis.

W inauguracji wzięła udział społeczność AGH: Rektor, Prorektorzy, członkowie Senatu i Rady Uczelni, pracownicy, studenci, doktoranci, a także reprezentanci władz państwowych i samorządowych oraz przedstawiciele świata nauki i przemysłu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki Włodzimierz Bernacki, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Marszałek Małopolski Witold Kozłowski oraz rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni.

Główne uroczystości tradycyjnie poprzedziła msza św. odprawiona w Kolegiacie św. Anny, a przez kampus AGH przemaszerował radosny orszak, w którym wspólnie kroczyły władze uczelni, pracownicy, studenci oraz… łazik Kalman, sterowany przez studentów z zespołu AGH Space Systems, i robot kroczący – konstrukcja członków koła naukowego mechaników i automatyków Sensor AGH, działającego przy WIMiR.

Zdjęcie orszaku idącego przez kampus AGH. Uczestnicy ubrani w czarne górnicze mundury, na głowach mają górnicze czapki, niosą flagi w barwach AGH.

Rektor AGH powitał wszystkich przybyłych do Auli AGH zaproszonych gości. W swoim przemówieniu wspomniał o kolejnym już trudnym roku, który jest przed nami.

Widzimy, że ze względu na otaczającą nas złożoną sytuację, szczególnie związaną z trwającą wojną w Ukrainie, nadchodzący rok zapowiada się jeszcze bardziej pracowicie niż poprzedni. (…) Oprócz wojny u naszych wschodnich sąsiadów nadal trwa pandemia i jej negatywne skutki. Zmagamy się również ze złożoną sytuacją gospodarczą i finansową.

W tej sytuacji wyjątkowo ważna staje się społeczna rola uczelni.

Fundamentem trwania uniwersytetu jest oczywiście utrzymanie jego uniwersyteckiego etosu, niezwykle istotne jest jednak postrzeganie naszej uczelni jako ważnego elementu otoczenia społeczno-gospodarczego – Uniwersytetu Wartości.

W tym duchu kształtowana jest aktualna misja i strategia Akademii Górniczo-Hutniczej na kolejne lata. Rektor w swoim przemówieniu poświęcił jej sporo uwagi.

Pełną treść misji i strategii rozwoju AGH ogłosimy i zaczniemy wdrażać jeszcze w tym roku i jestem przekonany, że na jej pierwsze pozytywne efekty nie będziemy długo czekać.

W słowach Rektora AGH nie zabrakło refleksji, podsumowań oraz zakreślenia planów na przyszłość. Prof. Jerzy Lis, wymieniając przykłady sukcesów i zainteresowań naszych naukowców, wyraził także dumę z młodej kadry naukowej AGH. Zwrócił się rzecz jasna również do rozpoczynających studia studentów.

Życzę Wam zdobycia wszechstronnej wiedzy, która pozwoli na swobodne poruszanie się na europejskim rynku pracy. Jestem przekonany, że sprostacie wyzwaniom i osiągniecie sukces. Za kilka lat wielu z Was będzie odbierało dyplom, stanowiący najlepszą przepustkę do rozpoczęcia kariery zawodowej. Czas studiów to czas wszechstronnego rozwoju – zdobywania nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale również kształtowania charakterów, rozwoju zgodnego z Waszymi pasjami i oczekiwaniami. Dysponujcie swoim wolnym czasem kreatywnie i rozsądnie.

Po przemówieniu Rektora AGH Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Następnie głos zabrał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, który wręczył Rektorowi AGH symboliczny czek na kwotę ponad 7,6 mln zł na dofinansowanie uczelni. Prof. Jerzy Lis otrzymał także z rąk Ministra dyplom „w podziękowaniu za zasługi w dziedzinie dydaktycznej i naukowej, inspirowanie studentów do zdobywania i pogłębiania wiedzy”.

Aula w budynku głównych AGH. Na pierwszym planie stoją Rektor Jerzy Lis i minister Przemysław Czarnek. Pozują do zdjęcia trzymając razem duży symboliczny czek dla AGH. Za nimi stół prezydialny, przy którym leżą bukiety kwiatów w żółtych kolorach. W tle widać siedzących po obu stronach auli dziekanów.

W dalszej kolejności przemówienie wygłosił Marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

W wyniku tegorocznej rekrutacji na pierwszy rok studiów w AGH zostało przyjętych 5000 pełnych zapału młodych ludzi. Ich 16-osobowa reprezentacja złożyła uroczyste ślubowanie i została symbolicznie immatrykulowana. W imieniu wszystkich studentów głos zabrał przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH Daniel Jankowski.

Immatrykulacja. Rektor Jerzy Lis stoi bokiem do obiektywu, ubrany jest w odświętną togę w zielonym kolorze oraz zielony biret, na ramionach ma biały kołnierz. W lewej dłoni trzyma berło zdobione kolorowymi kamieniami, prawą dłonią uścisnął rękę studentki w geście gratulacji.

Uroczystości inauguracyjnej towarzyszy zawsze wręczenie nagród pracownikom naukowym. W tym roku były to: Nagroda im. Profesora Władysława Taklińskiego (III stopnia), Nagroda im. Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza (zespołowa oraz wyróżnienie), Nagroda im. Profesora Zbigniewa Engela (II stopnia). Trzy równorzędne nagrody II stopnia oraz jedną nagrodę III stopnia odebrali również autorzy najbardziej prestiżowych osiągnięć publikacyjnych AGH. Ceremonię wręczenia nagród prowadził Prorektor ds. Nauki AGH prof. Marek Gorgoń.

Wykład inauguracyjny pt. Profesor Walery Goetel – prekursor zrównoważonego rozwoju wygłosił prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH w latach 2012–2020. Przypomnijmy, że Senat AGH ustanowił rok 2022 Rokiem Prof. Walerego Goetla w AGH. Wykład był zatem doskonałą okazją, aby przedstawić najważniejsze zasługi tej wybitnej postaci.

List Rektora do Społeczności AGH z okazji inauguracji roku

Stopka