Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Studentki Wydziału GGiIŚ autorkami nagrodzonej pracy dyplomowej w dziedzinie transportu

Dwie studentki trzymają w rękach niebieskie teczki z dyplomami. Za nimi ściana z obrazami rektorów.

Studentki Wydziału GGiIŚ autorkami nagrodzonej pracy dyplomowej w dziedzinie transportu

Praca magisterska studentek Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska zajęła drugie miejsce w kategorii infrastruktura transportu w konkursie na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa oraz innych uczelni (jeśli praca dotyczyła tematyki transportowej Krakowa i Małopolski).

Nagrodzona praca nosi tytuł Optymalizacja techniki naziemnego skanowania laserowego i metod opracowania obserwacji w analizie geometrii obiektów infrastruktury transportowej. Jej autorkami są mgr inż. Dominika Kudzia oraz mgr inż. Monika Pietrucha, a promotorem – dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH.

Laureatki są absolwentkami kierunku Geodezja i Kartografia, w specjalności geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Praca dotyczy transportu szynowego. Pomiary niezbędne do przeprowadzenia oceny stanu toru tramwajowego zostały wykonane na pętli tramwajowej Tauron Arena Wieczysta w Krakowie. W pomiarach została zastosowana technologia skanowania laserowego 3D przy użyciu skanera laserowego oraz tachimetru skanującego. Zastosowano także geodezyjną belkę pomiarową z mini pryzmatem, do którego dokonywano odczytów za pomocą tachimetru skanującego. Dzięki zastosowaniu technologii skaningu uzyskano gęste chmury, liczące miliony punktów, reprezentujących położenie przestrzenne inwentaryzowanych obiektów na pętli. Tak bogaty materiał pomiarowy umożliwiał wykonanie wielu dodatkowych analiz. Podczas opracowania wyników skupiono się na: geometrii toru, jego regulacji, uzyskanych dokładnościach w procedurze wpasowania chmur punktów w obiekty infrastruktury technicznej (słupy trakcyjne, szyny), skrajni budowli oraz usytuowaniu sieci trakcyjnej. Dzięki przeprowadzonym analizom można było zaproponować procedury przyspieszające i optymalizujące interpretację wyników.

Warto podkreślić, że nie jest to pierwszy sukces studentów Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa WGGiIŚ w tym konkursie. Dyplomanci prof. Michała Stracha zdobywali pierwsze miejsca w latach: 2012, 2016 i 2021.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa oraz innych uczelni (jeśli praca dotyczyła tematyki transportowej Krakowa i Małopolski) został zorganizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP) Oddział w Krakowie. Zgłaszane przez promotorów prace dyplomowe były oceniane w czterech grupach tematycznych: infrastruktura transportu, procesy transportowe, pojazdy samochodowe i szynowe oraz transport a ochrona środowiska.

W ocenie prac brano pod uwagę, m.in.: aktualność zagadnienia stanowiącego przedmiot pracy, możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy lub jej poszczególnych elementów, stopień trudności i złożoności zagadnienia będącego przedmiotem pracy, kompleksowość zagadnienia, stopień przygotowania pracy do jej wdrożenia, sposób prezentacji tematu, oryginalność oraz nowoczesność metodologiczna przyjętego rozwiązania, innowacyjność rozwiązań.

Na konkurs zgłoszono 29 prac dyplomowych. Jedna z prac pochodziła z Politechniki Warszawskiej, dwie z AGH zaś 26 z Politechniki Krakowskiej. Każda praca oceniana była niezależnie przez dwóch recenzentów. Gala ogłoszenia wyników konkursu i rozdania nagród laureatom odbyła się 20 czerwca 2022 r. na Politechniki Krakowskiej.

Stopka