Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Spotkanie przedstawicieli uczelnianego konsorcjum MAK

Zdjęcie czterech uczestników spotkania w trakcie rozmów.

fot. Zbigniew Sulima

Spotkanie przedstawicieli uczelnianego konsorcjum MAK

Reprezentanci władz uczelni tworzących Międzyuczelnianą Akademię Klimatu (MAK) spotkali się 9 listopada 2023 w AGH, aby podsumować pierwszą edycję wspólnego projektu i porozmawiać o możliwościach wykorzystania potencjału konsorcjum MAK do realizacji innych inicjatyw proklimatycznych.

W spotkaniu wzięli udział:

  • ze strony AGH: Rektor prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy prof. Rafał Wiśniowski oraz przedstawiciele Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. AGH i dr inż. Mateusz Jakubiak;
  • ze strony Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: Rektor dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH oraz dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH;
  • ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego: Rektor prof. Robert Olkiewicz, dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr oraz Wojciech Hann, Przewodniczący Rady UWr;
  • przedstawiciele firm: wiceprezes zarządu Wodociągi Miasta Krakowa Paweł Senderek, Dyrektor ds. technologii i innowacji Wodociągów Miasta Krakowa S.A. Bartosz Łuszczek i prezes Ecol-Unicon Wojciech Falkowski.

Przypomnijmy, że powołana w lutym 2022 r. Międzyuczelniana Akademia Klimatu to unikatowa w skali Polski inicjatywa trzech uczelni z istotnym wsparciem ze strony sektora bankowego i biznesu. Jest ukierunkowana na kształcenie profesjonalistów pragnących zwiększyć swoją wiedzę na temat zmian klimatu, a przede wszystkim zdobyć praktyczne umiejętności w tym obszarze. Za aspekty techniczne odpowiedzialna jest Akademia Górniczo-Hutnicza, za ekonomiczne i biznesowe – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a za przyrodnicze i humanistyczne – Uniwersytet Wrocławski. Słuchacze studiów MAK uzyskają dyplom wystawiony przez te trzy uczelnie. 

Stopka