Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Rzecznik ds. Równości w AGH rozpoczął pracę

Na zdjęciu Artur Lesner. Zdjęcie zrobione na pierwszym piętrze w budynku A0 AGH, na przeciwko wejścia do auli. W tle pomnik Staszica, krużganki i schody.

Rzecznik ds. Równości w AGH rozpoczął pracę

W listopadzie 2022 r. pracę w AGH rozpoczął Rzecznik ds. Równości Artur Lesner. Będzie działał na rzecz równego traktowania i wyrównywania szans w naszej społeczności akademickiej.

Zakres obowiązków Rzecznika obejmuje przede wszystkim:

  • przyjmowanie zgłoszeń naruszeń zasady równego traktowania w społeczności AGH (od osób pracujących i studiujących, współpracujących),
  • interweniowanie w sytuacji naruszenia zasad niedyskryminacji / równego traktowania w AGH,
  • opracowywanie rozwiązań problemów wynikających z naruszenia zasady równego traktowania,
  • oferowanie pomocy osobom doświadczającym nierównego traktowania w społeczności AGH,
  • podejmowanie działań wspierających eliminowanie wszelkich form dyskryminacji oraz nierównego traktowania w AGH,
  • wspieranie wspólnoty akademickiej we wdrażaniu obowiązujących procedur przeciwdziałania dyskryminacji,
  • inicjowanie rozwiązań na rzecz równego traktowania oraz prowadzenie działań na rzecz osób i grup narażonych na dyskryminację lub jej doświadczających,
  • współpracę przy aktualizacji obowiązującego w AGH kodeksu postępowania określającego akceptowane i nieakceptowane normy zachowania na uczelni.

Rzecznik ds. Równości będzie także współpracować z Zespołem ds. Planu Równości Płci w AGH (Gender Equality Plan) w zakresie monitorowania oraz wdrażania rozwiązań instytucjonalnych wspierających równe traktowanie.

Artur Lesner jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie jako aplikant radcowski. Przez ostatnich pięć lat pracował w jednej z krakowskich kancelarii oraz angażował się w akcje społeczne mające na celu podnoszenie świadomości prawnej oraz równości. Wolny czas spędza głównie w teatrach i kinach, czyta książki i śpiewa w chórze.

Stopka