Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Prof. Janusz Szmyd wśród mistrzów internacjonalizacji

Prof. Janusz Szmyd wśród mistrzów internacjonalizacji

Prof. Janusz Szmyd znalazł się w gronie laureatów nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia. Profesor otrzymał nagrodę w kategorii Teaching Star.

Nagroda przyznawana jest w ramach programu „Study in Poland” prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną Perspektywy. Kapituła pod kierownictwem przewodniczącego KRASP prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka przyznała wyróżnienia w siedmiu kategoriach (Distinguished Star, Management Star, Research Star, Teaching Star, Public Diplomacy Star, Marketing Star, Rising Star).

Prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd ukończył AGH w 1977 r. Stopień doktora otrzymał w 1980 r., stopień doktora habilitowanego w 1992 r., a w 1995 r. profesora AGH. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał z rąk Prezydenta RP w 2002 r., a w 2005 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Specjalizuje się w modelowaniu matematycznym procesów transportu ciepła i masy. Obecnie pracuje na Wydziale Energetyki i Paliw AGH.

Realizuje wiele grantów badawczych, jest autorem ponad 270 prac naukowych. Doktor honoris causa Shibaura Institute of Technology (Tokio). Od 2018 r. prezydent EUROTHERM Committee, wiceprzewodniczący Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU, członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN oraz członek the Assembly of World Conferences on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Na AGH pełni funkcję koordynatora ds. współpracy z Japonią oraz kierownika studiów doktoranckich. W okresie 2006–2020 był kierownikiem Katedry Podstawowych Problemów Energetyki. Promotor 6 bilateralnych doktoratów, wypromował 3 habilitantów oraz 14 doktorów. Opracował program studiów międzynarodowego kierunku kształcenia Energy and Environmental Engineering (realizowany wspólnie przez AGH i Shibaura Institute of Technology).

Prof. Janusz Szmyd na bazie własnych kontaktów i nawiązanej jeszcze w latach 80. XX w. współpracy z uczelniami japońskimi zbudował imponującą listę programów kształcenia wspólnie realizowanych przez AGH i najlepsze szkoły wyższe w Japonii. Wśród tych programów można wymienić: polsko-japońską szkołę zimową energetyki w Krakowie i szkołę letnią energetyki w Tokio (program realizowany od 2014 r. we współpracy z Shibaura Institute of Technology – SIT), umowę o prowadzeniu bilateralnych doktoratów (program realizowany od 2010 r. we współpracy z SIT), a ostatnio realizację Międzynarodowej Wirtualnej Szkoły w AGH (intensywny międzynarodowy program kształcenia opracowany i wdrażany wspólnie z SIT) oraz opracowanie programu nowego międzynarodowego kierunku Energy and Environmental Engineering, na którym kształcenie ma się odbywać w systemie podwójnego dyplomowania w zakresie studiów II stopnia (umowa została podpisana w czerwcu 2021 r.). W efekcie podejmowanych przez prof. Szmyda starań AGH podpisała także umowy dydaktyczno-badawcze z innymi uczelniami japońskimi (np. Kyoto University, The University of Tokyo, Kyushu University).

Więcej informacji

Stopka