Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman

prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman

wybitny specjalista w dziedzinie górnictwa, przez lata związany z AGH

Urodził się 27 maja 1937 r. w Łańcucie. W 1961 r. ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH ze specjalnością górnictwo odkrywkowe. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Organizacji i Planowania w Górnictwie Katedry Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Wydziału Górniczego.

W 1967 r. na podstawie pracy „Metody zwiększenia wskaźnika wykorzystania czasu pracy koparek w warunkach eksploatacji selektywnej” uzyskał stopień doktora.

W 1976 r. na podstawie rozprawy z zakresu planowania i eksploatacji otworowej siarki uzyskał stopień doktora habilitowanego. W latach 1977–1979 był zastępcą dyrektora Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górniczego, a następnie w latach 1980–1992 jego dyrektorem.

W 1989 r. otrzymał tytuł profesora.

W latach 1975–1979 był kierownikiem Punktu Konsultacyjnego AGH w Zgorzelcu.

W latach 1983–1992 był dyrektorem Zakładu Górniczego w Centralnym Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych w Regulicach.

Autor ponad 160 publikacji, w tym monografii, poradnika, podręczników i skryptów akademickich. Promotor sześciu rozpraw doktorskich.

Jego wkład w rozwój nauki i przemysłu surowcowego był nieoceniony. Profesor rozwijał i zajmował się górnictwem, rekultywacją terenów poeksploatacyjnych oraz racjonalną i zrównoważoną gospodarką zasobami.

Ceniony mentor i nauczyciel, który wychował wiele pokoleń młodych naukowców.

W uznaniu osiągnięć został odznaczony m.in. Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.


Pogrzeb śp. Profesora Ryszarda Ubermana odbędzie się 29 września o godz. 11.40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Stopka