Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Ponad 900 tys. zł dla AGH w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” POWER

Ponad 900 tys. zł dla AGH w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” POWER

AGH otrzyma 900 426,00 zł na realizację działań w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” POWER. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr. Realizacją projektu w AGH zajmie się Centrum e-Learningu.

Projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni” jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest doskonalenie zdolności instytucjonalnej uczelni i kompetencji dydaktycznych kadr. Realizacja programu przyczynia się do wdrażania zmian w uczelni, m.in. w zakresie zarządzania procesem dydaktycznym i jakością kształcenia, jak również do rozwoju kadry dydaktycznej, dydaktyczno-naukowej i wspierającej proces dydaktyczny.

W ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” szkoły wyższe z całego kraju otrzymają wsparcie na realizację 52 projektów. Łączna suma przyznanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki środków to 34 392 392,01 zł.

Stopka