Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Polskie Towarzystwo Informatyczne wyróżniło naszych absolwentów

Polskie Towarzystwo Informatyczne wyróżniło naszych absolwentów

W XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki napisane w roku akademickim 2020/2021 drugie i trzecie miejsce zajęli absolwenci Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

Mgr inż. Andrzej Szaflarski otrzymał drugą nagrodę (w wysokości 4000 zł) za pracę pt. „Algorytmy detekcji zespołu QRS w sygnale elektrokardiogramu”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Marka Miśkowicza, prof. AGH.

Praca, konsultowana przez członków zespołu badawczego pod kierunkiem prof. Marka Miśkowicza, dotyczy obszaru informatyki medycznej i zawiera opracowanie oryginalnego algorytmu do automatycznej detekcji zespołu QRS w sygnale elektrokardiogramu (EKG) oraz wszechstronną ocenę jego wydajności i złożoności obliczeniowej względem rozwiązań znanych z literatury naukowej. Skuteczność detekcji opracowanego algorytmu wynosi 99,8% i jest największa w klasie znanych z najnowszej literatury algorytmów detekcji zespołu QRS, które są optymalizowane pod kątem zużycia energii – mówi promotor. Praca prezentuje wysoki stopień zaawansowania technicznego i ma charakter naukowy, a uzyskane rozwiązania zostały poddane procedurze patentowej.

„Swoją przygodę z programowaniem i informatyką w ogóle rozpocząłem dopiero na studiach. Zyskiwane z czasem doświadczenie w programowaniu pozwoliło mi na aktywne angażowanie się w zaawansowane projekty o charakterze badawczym. Pierwszą tego typu aktywnością było projektowanie i realizacja algorytmu generacji siatek trójkątnych oraz czworościennych, który można wykorzystać m.in. w symulacjach i analizach sposobu rozprzestrzeniania się smogu. Pomysł na podjęcie tematu algorytmów automatycznej detekcji zespołu QRS w sygnale EKG w ramach pracy magisterskiej pojawił się podczas zajęć z przedmiotu Informatyka Medyczna. Wtedy zrodziło się zainteresowanie przetwarzaniem i analizą sygnału EKG, a obiecujące wyniki części projektowej przedmiotu dawały nadzieję na interesującą kontynuację prac już w ramach pracy magisterskiej. Obecnie mieszkam na rodzinnym Podhalu, gdzie na co dzień pracuję zdalnie jako inżynier oprogramowania, rozwijając technologię 5G. W wolnym czasie kultywuję rodzimy folklor oraz amatorsko uprawiam piłkę nożną”.


Mgr inż. Bartosz Kusek otrzymał trzecią nagrodę (w wysokości 3500 zł) za pracę pt. „Algorithms for Approval-Based Elections with Structured Preferences” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Piotra Faliszewskiego.

Praca dotyczy algorytmiki aprobatowych wyborów komitetów. W takich wyborach każdy głosujący może przyznać jeden punkt każdemu z kandydatów, a następnie zadaną liczbę kandydatów z najwyższymi wynikami uznaje się za zwycięzców. Takie wybory modelują między innymi eliminacje różnych zawodów sportowych: kandydaci to sportowcy, a głosujący to sędziowie oceniający, czy dany sportowiec powinien awansować do kolejnego etapu zawodów. Pan Bartosz Kusek zajmował się złożonością obliczeniową problemu oceny, jak blisko zwycięstwa był dany kandydat, w przypadku gdy oddane głosy spełniają pewne strukturalne własności. Co ciekawe – komentuje promotor – podczas gdy na ogół takie strukturalne założenia upraszczają rozważane problemy, jednym z najciekawszych wyników pana Bartosza Kuska jest wskazanie przypadku, kiedy problem staje się trudny (formalnie dla ogólnej wersji problemu istnieje efektywny algorytm wielomianowy, podczas gdy wersja ustrukturyzowana jest NP-trudna). W algorytmice wyborów jest to pierwszy taki wynik na świecie.

„Już w liceum udało mi się odkryć pasję do algorytmiki. Była ona głównym czynnikiem napędzającym mnie do działania przez cały okres studiów. Chętnie dzieliłem się nią z innymi, dlatego przez cały ten czas udzielałem się w sekcji Algo Koła Naukowego BIT. Moje zainteresowanie obliczeniową teorią wyboru społecznego zaczęło się, gdy zdecydowałem się napisać pracę inżynierską pod kierunkiem prof. Faliszewskiego. Stawia ona pytania będące ciekawymi problemami z zakresu algorytmiki i teorii złożoności obliczeniowej. Po projekcie inżynierskim, będącym biblioteką algorytmów dla wyborów komitetów, przyszedł czas na pracę o charakterze bardziej naukowym. Pomimo szerokich zainteresowań obejmujących m.in. informatykę kwantową i bioinformatykę ponownie postawiłem na teorię wyboru. Dzięki prof. Faliszewskiemu udało mi się znaleźć problemy, których rozwiązanie stało się moim wkładem w obliczeniową teorię wyboru społecznego”.

Do konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego przyjęto 25 prac wykonanych w 9 krajowych wyższych uczelniach. Pierwsza nagroda w wysokości 5000 zł przypadła mgr. Janowi Kopańskiemu z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Stopka