Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Podsumowanie XIII edycji programu LIDER

Na zdjęciu sześciu laureatów oraz dyrektor COP AGH. Stoją obok siebie.

Na zdjęciu (od lewej) laureaci: Maciej Gubernat, Marek Wodziński, Dawid Kozień, Remigiusz Błoniarz, Łukasz Lisiecki, Łukasz Rakoczy oraz dyrektor Centrum Obsługi Projektów AGH Adam Lichota.

Podsumowanie XIII edycji programu LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podczas uroczystej gali z udziałem laureatów i laureatek podsumowało XIII edycję programu LIDER. Przypomnijmy, że AGH jest uczelnią, z której pochodziło najwięcej wniosków z dofinansowaniem (sześć). O wynikach XIII edycji programu informowaliśmy kilka miesięcy temu. Teraz, przy okazji spotkania podsumowującego, w którym uczestniczyli przedstawicieli AGH, przybliżamy projekty naszych naukowców-laureatów.Dr inż. Remigiusz Błoniarz z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej chce zapobiec palącemu problemowi przegrzewających się luf karabinowych dzięki zastosowaniu nowych technologii materiałowych.
Projekt pt. Innowacyjna metoda wytwarzania układu intensyfikującego wymianę ciepła ma na celu poprawę charakterystyk luf broni palnej w kierunku minimalizacji niekorzystnego efektu ich przegrzewania się podczas prowadzenia intensywnego ognia. Zaproponowano kompleksową technologię wytwarzania, dostosowaną do poprawy intensywności przepływu generowanego podczas strzału i akumulującego się w lufie ciepła do otoczenia. Zastosowanie innowacyjnych technologii materiałowych, nowatorskich metod projektowych oraz zaawansowanych technik wytwarzania umożliwi efektywną kosztowo produkcję luf broni palnej o podwyższonej trwałości w warunkach prowadzenia intensywnego ognia.
wartość projektu / wysokość dofinansowania: 1 368 725,00 zł
Szerzej o projekcie pisaliśmy tutaj.Dr inż. Maciej Gubernat z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki wraz z zespołem opracuje technologię wytwarzania nowoczesnych kompozytowych dyszy silników rakietowych.
Celem projektu pt. Opracowanie nowej generacji dyszy silników rakietowych z materiału kompozytowego typu węgiel-węgiel jest opracowanie technologii wytwarzania nieprodukowanych na polskim rynku materiałów kompozytowych typu węgiel-węgiel, w których zbrojenie stanowią włókna węglowe, i opracowanie z nich nowej generacji dyszy silników rakietowych napędzanych paliwem chemicznym. Dysze wykonane z tego materiału będą charakteryzować się wysoką odpornością na erozję wysokotemperaturową, wysoką wytrzymałością mechaniczną, niską masą oraz skróconym czasem wytwarzania. Grupą docelową dla rezultatów projektu jest polski przemysł rakietowy związany z branżą kosmiczną i obronną. Jego przedstawiciele wraz z Liderem w ramach realizacji projektu podejmą się weryfikacji użyteczności nowych dyszy w warunkach pracy wybranych polskich silników rakietowych. 
wartość projektu / wysokość dofinansowania: 1 500 000,00 złDr inż. Dawid Kozień z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w ramach swojej pracy badawczej opracowuje nowe kompozyty z grupy UHTCs na narzędzia skrawające oraz nowe nośniki boru w terapii BNCT
Projekt pt. Innowacyjne kompozyty węglikowo-borkowe typu Ultra High Temperature Ceramics otrzymywane in situ metodą spiekania reakcyjnego ma na celu otrzymanie nowych materiałów ceramicznych na narzędzia skrawające o znacznej odporności chemicznej jak i termicznej oraz o wysokiej przewodności cieplnej przy zastosowaniu spiekania reakcyjnego in situ. Materiały ceramiczne o temperaturze topnienia wyższej niż 3000°C i odpowiednie do zastosowań konstrukcyjnych w temperaturze powyżej 2000°C są powszechnie znane jako ceramika ultra-wysokotemperaturowa (UHTC). Zastosowanie ceramiki z grupy UHTCs umożliwia stosowanie procesu skrawania bez udziału chłodziwa, które obecnie generuje jedne z największych kosztów jak i odpadów produkcyjnych. W ramach projektu otrzymamy nowe, twardsze narzędzia skrawające, co umożliwi nam dostosowanie się do koncepcji przemysłu 4.0 i zwiększy konkurencję zarówno na rynkach europejskich jak i światowych.
wartość projektu / wysokość dofinansowania: 1 440 750,00 złDr inż. Łukasz Lisiecki z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej pokazuje, jak wygląda nowoczesne kuźnictwo z wykorzystaniem nowatorskich narzędzi kompozytowych, stosowanych w wysokoenergetycznych procesach wytwarzania.
Celem projektu pt. Nowatorska technologia produkcji kompozytowych matryc kuźniczych dedykowanych dla odkuwek wielkogabarytowych kształtowanych w procesach wysokoenergetycznych będzie opracowanie technologii wytwarzania matryc dedykowanych do wysokoenergetycznych procesów kucia (kształtowanie na młotach) wyrobów wielkogabarytowych. Nowatorskie podejście polegać będzie na zastąpieniu tradycyjnej matrycy elementem składającym się z przynajmniej dwóch podzespołów (części podstawowej oraz przynajmniej jednej wymiennej wkładki) trwale ze sobą połączonych poprzez wcisk termiczny. Zakłada się, że nowe matryce znajdą zastosowanie przy produkcji wyrobów wielkogabarytowych, dla których zaleca się stosowanie matryc monolitycznych, które charakteryzują się znacznymi wymiarami i masą. Zaproponowana metodyka przyniesie wiele korzyści w stosunku do tradycyjnego podejścia kształtowania elementów wielkogabarytowych.
wartość projektu / wysokość dofinansowania: 1 204 437,50 złDr inż. Łukasz Rakoczy z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, który zajmuje się badaniami nadstopów niklu dla przemysłu lotniczego, opracuje technologię wytwarzania oraz nakładania żarowytrzymałych powłok nano-kompozytowych
Projekt pt. Opracowanie kompleksowej technologii wytwarzania oraz nakładania nowej generacji powłok nanokompozytowych z układu metal-ceramika przeznaczonych na komponenty lotnicze ma na celu opracowanie technologii wytwarzania oraz nakładania powłok nano-kompozytowych z układu metal-ceramika przeznaczonych do regeneracji żarowytrzymałych nadstopów niklu, które stanowią kluczową grupę materiałów w przemyśle lotniczym. Projekt wynika z potrzeb przemysłu i jest odpowiedzią na trudności związane z uzyskaniem stabilnych powłok o odpowiednio wysokich właściwościach użytkowych. Część obecnie stosowanych materiałów charakteryzuje się zwiększoną wrażliwością na pękanie gorące, uniemożliwiającą uzyskanie odpowiedniej jakości i wytrzymałości. Obiecującą grupą materiałów są nano-kompozyty z układu metal-ceramika, które pozwalają uzyskać wyjątkową kombinację właściwości osnowy metalicznej oraz cząstek ceramicznych.
wartość projektu / wysokość dofinansowania: 1 497 586,25 złDr inż. Marek Wodziński z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej zwiększy dostępność do operacji neurochirurgicznych, projektując system do automatycznego modelowania i weryfikacji spersonalizowanych implantów czaszkowych.
Celem projektu pt. Innowacyjny system do projektowania i weryfikacji spersonalizowanych implantów czaszkowych oparty o sztuczną inteligencję i mieszaną rzeczywistość jest opracowanie systemu do automatycznego projektowania i weryfikacji spersonalizowanych implantów czaszkowych poprzez opracowanie innowacyjnych algorytmów opartych o sztuczną inteligencję. Realizacja projektu umożliwi projektowanie spersonalizowanych implantów w krótkim czasie, tym samym pozwalając na ich druk 3-D bezpośrednio w trakcie danego zabiegu neurochirurgicznego. System pozwoli zmniejszyć czas oczekiwania na zabieg, zredukować liczbę operacji wtórnych oraz zwiększyć dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej. Co więcej, umożliwi weryfikację zaprojektowanych implantów w mieszanej rzeczywistości, jeszcze przed ich docelowym wydrukiem. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia jakości życia tysięcy ludzi.
wartość projektu / wysokość dofinansowania: 1 500 000,00 zł 
Szerzej o projekcie pisaliśmy tutaj.Program LIDER, uruchomiony w 2009 r., jest najdłużej nieprzerwanie trwającym programem w ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego adresaci to młodzi naukowcy i naukowczynie (w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), których wyniki pracy mogą być wdrożone w gospodarce i którzy mają potencjał i motywację do pełnienia funkcji kierowników projektów badawczo-rozwojowych. Program ma na celu podnoszenie kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Przeprowadzone przez NCBR badania pokazują, że realizacja Programu LIDER przyczynia się do rozwoju jego laureatów: zarówno ich kompetencji, jak i karier naukowych. Z jednej strony, Program daje im możliwość zdobycia doświadczenia w zarządzaniu projektem B+R, dzięki czemu formuje potencjalnych kierowników przyszłych projektów finansowanych przez Centrum. Z drugiej strony, pozwala zbudować kadrę badawczą, zespół zdolny do realizacji badań o charakterze aplikacyjnym. Realizacja projektu w ramach Programu LIDER wpływa na rozszerzanie portfolio prac młodych naukowców o prace stosowane. Jednocześnie młodzi naukowcy zdobywają kompetencje i doświadczenie, które umożliwiają im ubieganie się o wsparcie bardziej zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych.

Trwa nabór wnioksów do XIV edycji LIDERA.W XIII edycji programu LIDER Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 71 mln zł na projekty 49 wybitnych młodych badaczek i badaczy, którzy na realizację swoich pomysłów otrzymają granty sięgające 1,5 mln zł. Projekty mogą być realizowane z różnych dziedzin nauki.

Gala podsumowująca z udziałem laureatów, którzy odebrali symboliczne czeki na realizację swoich projektów badawczych, odbyła się 21 marca 2023 r. na Politechnice Warszawskiej.

Link do broszury podsumowującej XIII edycję programu LIDER

Stopka