Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Plan Równości Płci dla AGH na lata 2022–2024

Zdjęcie przedstawiające dwie dłonie, damską i męską układające na stole drewniane klocki z symbolami płci. Pomiędzy nimi widać trzeci klocek z symbolem znaku równości.

Fot: Dreamstime

Plan Równości Płci dla AGH na lata 2022–2024

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie wprowadziła Plan Równości Płci na lata 2022-2024. Głównym celem opracowanego dokumentu było wypracowanie rozwiązań instytucjonalnych, które będą wsparciem dla osób studiujących i pracujących w AGH.Chcemy, aby nasza uczelnia była miejscem równych szans, wolnym od uprzedzeń i dyskryminacji, zapewniającym bezpieczeństwo osobom pracującym i studiującym, w którym szacunek dla drugiego człowieka, równe traktowanie i poszanowanie różnorodności są ważnymi wartościami – czytamy we wstępie opracowanego dokumentu.

Plan Równości Płci dla AGH zakłada następujące cele:

1) zwiększenie świadomości wagi równego traktowania oraz wiedzy o przyczynach, skutkach i przejawach nierównego traktowania ze względu na płeć;
2) wspieranie równego dostępu do karier naukowych, procesów rekrutacji – szczególnie w obszarach, gdzie płeć jest czynnikiem różnicującym;
3) wspieranie godzenia pracy zawodowej oraz życia rodzinnego;
4) zwiększenie różnorodności, w tym równowagi płci w organach i procesach decyzyjnych;
5) zapewnienie warunków do kształcenia oraz wykonywania pracy zgodnie z regułami bezpieczeństwa i przeciwdziałania przejawom seksizmu i molestowania seksualnego.

W przygotowaniu strategii GEP (Plan Równości Płci) wykorzystano metody ilościowe oraz jakościowe, w tym wywiady pogłębione przeprowadzone z osobami pracującymi i studiującymi w AGH.

Jako najważniejsze wnioski warto wskazać:

 • W badaniu opinii pracowniczej dotyczącej zagadnień związanych z Planem Równości Płci w AGH wzięło udział 2001 osób, w tym 52% mężczyzn oraz prawie 48% kobiet, osoby niebinarne stanowiły 0,3% badanej grupy.
 • Co druga osoba badana jest zatrudniona na stanowisku badawczo-dydaktycznym (51%), drugą pod względem liczebności grupę stanowią osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych/inżynieryjno-technicznych (36%).
 • W badaniu skierowanym do osób studiujących nieco ponad połowę (55%) stanowili mężczyźni, 43% kobiety, natomiast 1% – osoby niebinarne; 1% badanych nie udzielił odpowiedzi na pytanie o płeć.
 • W badanej grupie najwięcej osób reprezentowało wydziały: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (16%), Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (14%) oraz Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (12%).
   

Kobiety i mężczyźni w strukturze AGH:

 • W 2021 roku w AGH wśród 2180 osób pracujących na stanowiskach dydaktyczno-badawczych (jako nauczycielki i nauczyciele akademiccy) 30,5% stanowią kobiety, zaś 69,5% mężczyźni;
 • Kobiety zajmują 65% stanowisk administracyjnych, mężczyźni zaś 34%.
 • W 2020 roku na studiach stacjonarnych I stopnia kobiety stanowiły 35% liczby studiujących. Na studiach stacjonarnych II stopnia kobiety stanowiły w 2020 roku 41% studentów/ek.
 • Najmniej kobiet pojawia się na wydziałach prowadzących kierunki informatyczne oraz najbardziej popularne w AGH: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (24%), Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (13%), Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (14%).
 • Niemal równa proporcja kobiet i mężczyzn wśród osób studiujących widoczna jest na Wydziale Metali Nieżelaznych.
   

Przewodnicząca Zespołu ds. Planu Równości Płci prof. Katarzyna Leszczyńska
z Wydziału Humanistycznego AGH podkreśla: - Zróżnicowanie płci w AGH ma miejsce w różnych obszarach. Występuje nie tylko w strukturze zatrudnienia i studiowania, ale również w przebiegu karier naukowych, organach decyzyjnych czy w doświadczeniach godzenia pracy zawodowej i życia prywatnego (tzw. work-life balance). Plan zakłada długotrwałe działania, które będą wspierać równe traktowanie na naszej uczelni. Podstawą wyodrębnienia tych działań były przeprowadzone przez zespół badania, przede wszystkim zaś formułowane w wywiadach i ankietach potrzeby i oczekiwania osób studiujących i pracujących.

Dokument opracował Zespół ds. Planu Równości Płci działający na Wydziale Humanistycznym i składający się z członków i członkiń zajmujących się tematyką różnorodności i równości, a także przez osoby z innych jednostek AGH. Konsultacje i współpraca prowadzone były z Zespołem Pełnomocniczki Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH ds. Równości.

Dokumenty

Stopka